Hyppää sisältöön
kaksi henkilöä rantakalliolla meren rannalla

KokkolaWorks-kampanja käyntiin helmikuussa

Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite sekä 15 KIP:in alueella toimivaa yritystä toteuttavat yhteistyössä koko vuoden kestävän KokkolaWorks-vetovoimakampanjan. Yhteistyön tavoitteena on edistää kaikkien toimijoiden ja toimialojen työvoiman saatavuutta.

Kokkolan seudulla lähitulevaisuudessa toteutuvien mittavien investointien myötä alueen työvoiman tarve tulee entisestään kasvamaan. Yritysten kasvu ja elinkeinorakenteen muutos vaativat toteutuakseen osaavaa työvoimaa niin asiantuntija-, tuotanto- kuin sotealan tehtäviin.

KokkolaWorks -kampanjakonsepti yhdistää luontevalla tavalla hyvän työn ja hyvän elämän Kokkolassa. Kampanjan aikana kerrotaan avoimien työpaikkojen ohella Kokkolan seudusta laajemminkin: asumisen vaihtoehdoista, harrastusmahdollisuuksista, kulttuuri- ja urheilutarjonnasta jne.

Kampanja sisältää KokkolaWorks -kampanjasivun, TV- ja radiomainontaa, printti- sekä digimainontaa, yhteisen messuilmeen sekä laajan ja monikanavaisen somemarkkinointikokonaisuuden.

Kampanjan ensimmäisessä jaksossa (helmi-maaliskuu) keskitytään Kokkolan tunnettuuden rakentamiseen. Pääkampanjajaksot (toukokuu ja syys-lokakuu) vahvistavat tunnettuutta kohderyhmäpainotukset huomioiden. Jatkuvalla ylläpitävällä mainonnalla tuetaan näkyvyyttä myös pääkampanjajaksojen välisenä aikana.

Kampanjan toteutuksesta vastaa puitesopimuksen (hankintapäätös KH 21.2.2022 §90) mukaisesti Kaski Agency Oy. Kokkolan kaupungin osuus kampanjan kokonaiskustannuksista on 150.000 €. Kustannus on varattu talousarvioon 2023.

KokkolaWorks-kampanja esitellään tiedotustilaisuudessa 6. helmikuuta.