MicroENTRE

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE: Luotettava asiantuntija yrittäjää lähellä

 • Mikroyritysvetoinen
 • Kokeileva ja rohkea
 • Virtuaalisuutta hyödyntävä
 • Kansainvälinen

 

Olemassaolon tarkoitus

 • Tutkittuun tietoon perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi

 

Päämäärä

 • MicroENTRE luo mikroyritysten joukosta uutta kasvavaa ja kansainvälistä liiketoimintaa sekä toimii esimerkkinä muille pohjoisille alueille.
 • MicroENTRE-verkoston tutkimus-, kehitys- ja koulutuspartnerit uusiutuvat mikroyritysvetoisesti.
 • Uusi kasvava ja kansainvälinen mikroyrittäjien sukupolvi murtaa nykyiset ennakkoluulot kasvun ja viennin mahdollisuuksista.

 Toiminta

 • MicroENTRE koordinoi nopeasti laajenevaa mikroyritysten kasvu- ja vientikokeiluverkostoa (ydinryhmätoimintaa).
 • MicroENTRE tarjoaa mikroyritysten ehdoilla niiden kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä tutkimus-, kehitys- ja koulutuspalveluja.
 • MicroENTRE tekee kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus-, kehitys- ja koulutusavauksia, jotka nostavat mikroyrittäjyysosaamisen uudelle tasolle Suomessa ja Euroopassa. 
 • Kokoonnutaan kiertävällä periaatteella ydinryhmään kuuluvien yritysten tiloissa. Kokoontumiset järjestetään kuukausittain ilta-aikaan, ja aiheen päättää kulloinkin vuorossa oleva isäntäyritys.

 

Tervetuloa mukaan MicroENTREn toimintaan!

Lue lisää: https://www.microentre.fi/