Hyppää sisältöön

Matkailuala on maailmanlaajuisesti kasvavin teollisuudenala. Suomessa matkailu keskittyy suurten kaupunkien ja toisaalta Lapin vetovoiman ympärillä. Hyvillä laadukkailla matkailutuotteilla saadaan kuitenkin tuotettua kokemisen arvoisia elämyksiä myös täällä Keski-Pohjanmaalla. Jotta komean Keski-Pohjanmaan elämykset olisivat helposti matkailijan tai paikallisenkin kulkijan koettavissa, tarvitaan selkeitä ja teemoitettuja reitistöjä ohjaamaan kulkuamme, sekä yrityksiä tuottamaan laadukkaita palveluja reittien varrella.

KOSEKin hallinnoiman Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa -hankkeen tavoitteena on keskipohjalaisen matkailutarjonnan kartoittaminen. Käytännön perustyötä tehdään reittien ja käyntikohteiden saamiseksi kartalle, ja näiden kehittämistä teemakohtaisesti. Tavoitteena on matkailualan yritysten toimintaympäristön kohentaminen kartoittamalla Keski-Pohjanmaan matkailulliset reitistöt, ja palvelut niiden varrella. Kun matkailulliset kohteet ja reitit, esimerkiksi luontoreititpyöräilyreitit, uimarannat, maisemat ja käyntikohteet on ensin kartoitettu, on yritysten ylipäätään mahdollista tarttua näihin olemassa oleviin rakenteisiin omien tuotteidensa kanssa. Palvelutarjontaa reittien varrella tarkastellaan kokonaisuutena, ja innostetaan uutta yritystoimintaa syntymään havaittuihin palveluaukkoihin. Reittien varrella toimiville yrityksille laaditaan kehittämissuunnitelmat asiakaslähtöisten tuotteiden ja matkailullisten mahdollisuuksien esiin tuomiseksi.

Nykyaikainen matkailumarkkinointi tapahtuu pääosin digitaalisesti, myös some-kanavia hyödyntäen. Seudullemme tarvitaan lisää näkyvyyttä, ja yrittäjiä kannustetaan ja rohkaistaan ottamaan oma näkyvyytensä haltuun. Tähän osa-alueeseen tullaan hankkeessa erityisesti panostamaan. Erilaisia workshop-työskentelyjä aiheeseen liittyen tehdään yritysten tarpeiden mukaan.

Matkailutuotteet ovat aina mitä suurimmissa määrin yhteistyön tuloksia. Tarvitaan yhteistä tekemistä ja selkeitä roolituksia, jotta tuotteista tulee asiakasnäkökulmasta elämyksellisiä. Kaikkea tätä tukevat vahvat yhteistyöverkostot. Jo olemassa olevien toimialoittaisten ja teemakohtaisten maakunnallisten verkostojen yhteyteen solmitaan uusia kontakteja yritysten ja muiden palveluntuottajien, sekä julkisten toimijoiden välille.

Hanke on avoin kaikille keskipohjalaisille matkailuyrityksille ja muille toimijoille, jotka tuottavat matkailukulutukseen sopivia palveluja.

Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa toimii ajalla 1.4.2017 – 30.9.2019. Hankkeen tukisumma on 266 400 €.

Hankkeen aikana koottu sähköinen esite:

suomeksi

englanniksi