Hyppää sisältöön
Matthew Mendy

Työnetsijä auttaa maahanmuuttajataustaisten osaajien rekrytoinnissa

Työnetsijä Matthew Mendy on marraskuusta lähtien auttanut alueemme yrityksiä rekrytointihaasteissa luomalla yhteyksiä maahanmuuttajataustaisten työttömien työnhakijoiden ja yritysten välille. Vaikka alueella on avoimia työpaikkoja sekä työttömiä työnhakijoita, usein haasteena on juurikin töiden ja tekijöiden kohtaaminen. Työnetsijä toimii käytännön tasolla työn ja tekijän yhdistäjänä, ja on tarpeellinen lisä Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilussa jo olemassa olevaan palveluvalikoimaan.

”Alueellamme ja koko Suomessa tarvitaan tulevaisuudessa lisää työvoimaa turvataksemme taloudellisen kasvun. Kilpailu osaavasta työvoimasta niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti tulee vain kiihtymään. Tästä syystä on tärkeää, että luomme jo nyt pohjaa tulevaisuudelle ja etsimme yhteistyössä alueen yrityksien, koulutusorganisaatioiden ja työllisyydenhoidon parissa toimivien tahojen kanssa kestäviä ratkaisuja työvoiman riittävyyden takaamiseksi”, Matthew Mendy painottaa.

Tähän tavoitteeseen päästään vain tekemällä alueella tiivistä yhteistyötä, huolehtimalla olemassa olevan työvoiman osaamisen kehittämisestä, pitämällä kiinni alueen oppilaitoksista valmistuvista osaajista sekä houkuttelemalla osaajia muualta Suomesta sekä myös kansainvälisesti.

Työnetsijän kautta yrityksen käytössä on moniammatillinen verkosto

Yrityksiä yleisesti mietityttää kansainvälisen työvoiman rekrytointiin liittyvät mahdolliset haasteet. Prosessi on toki hieman erilainen verrattuna jo Suomessa asuvien maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden palkkaamiseen, joilla on lailliset oikeudet asua ja työskennellä täällä. Kansainvälisten osaajien rekrytointikaan ei ole Mendyn mukaan kauhean monimutkaista, mutta vaatii oman prosessinsa. Tietenkin EU-maiden ulkopuolelta rekrytointi on hieman hitaampaa.

Työnetsijä kartoittaa yritysten tarpeita käytännössä soittamalla ja vierailemalla eri yrityksissä koronatilanne tietenkin huomioiden, sekä selvittämällä, millaisia mahdollisia haasteita yrityksissä on työntekijän palkkaamiseen. Tässä työnetsijä tekee tiivistä yhteistyötä KOSEKin kanssa.

”Yleisesti otan itse yhteyttä yrityksiin ja tiedustelen heidän työvoimaan liittyviä tarpeitaan sekä keskustelen, kuinka voisimme tehdä yhteistyötä kaikkia hyödyttävällä tavalla. Yritykset voivat myös itse ottaa minuun yhteyttä kaikissa kansainvälisen työvoiman palkkaamiseen liittyvissä kysymyksissä”, Mendy kertoo.

Työnetsijällä on apunaan laaja, moniammatillinen verkosto, ja hän myös välittää yrityskentältä tulleita viestejä tälle verkostolle ja muille yhteistyötahoille. Työntekijöiden palkkaamisen haasteita pyritään ratkaisemaan yhteistyössä alueella tarjolla olevien palveluiden avulla.

”Työvoiman tarve koskettaa meitä kaikkia. Työllisyydenhoidon parissa työskentelevillä tahoilla on tarjolla erilaisia keinoja tämän haasteen ratkaisemiseksi. Kattavien ratkaisujen saavuttamiseksi on tärkeää, että sekä yrityksien että kansainvälisten työnhakijoiden haasteista keskustellaan yhdessä”, Mendy toteaa.

Työssä hyödynnetään niin kuntakokeilun, yrityspalveluiden, sosiaalipalveluiden kuin koulutusorganisaatioiden asiantuntijuutta. Maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden ollessa kyseessä yhteistyöverkostossa apuna toimivat myös Talent Coastline Employment (TCE) -hanke, Welcome Office sekä kuntakokeilun kotouttamisasiantuntija.

”Työnetsijän työn kannalta läheinen yhteistyö työllisyyden kuntakokeilun työntekijöiden kanssa on välttämättömyys. Heillä on jo valmiiksi paljon kokemusta ja näkemystä sekä työnhakija-asiakkaista että alueen yrityksistä. Yhtä tarpeellista onnistumisen kannalta on läheinen yhteistyö alueen muiden työllisyydenhoitoon osallistuvien tahojen kanssa”, Mendy kertoo.

Kaikista osaajista kannattaa pitää kiinni

Työnetsijä työskentelee erityisesti kuntakokeilun maahanmuuttajataustausten asiakkaiden parissa. Tehtävänä on suunnitella työnhakija-asiakkaiden jatkopolutuksia suoraan työhön, eri palveluihin tai koulutukseen hyödyntäen kuntakokeilun palveluvalikoimaa, muun muassa työkokeiluja, palkkatukea ja oppisopimusta. Maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden kohdalla tähän työhön yhdistetään myös kielen opettelua joko itsenäisesti, ryhmissä tai räätälöidysti osana työtehtävää.

”Alueellamme on paljon kansainvälisiä eri alojen osaajia ja osa heistä etsii koulutustaan vastaavaa työtä. Alueemme myös houkuttelee vieraskielisiä osaajia, mutta moni muuttaa pääkaupunkiseudulle, koska työllistyminen on hankalaa. Kuitenkin myös näistä osaajista olisi syytä pitää kiinni”, Mendy painottaa.

Hänen mielestään osaajan palkkaamisessa, niin kansainvälisen kuin suomalaisen, tulisi kiinnittää enemmänkin huomiota työtä palvelevaan osaamiseen kuin täydelliseen kielitaitoon. Kielitaito on yksi osaamisen ala, joka karttuu työtä tekemällä samalla tavalla kuin muukin osaaminen. Tietyillä aloilla on jo arkipäivää palkata ulkomailta työntekijöitä, joilla ei ole ollenkaan suomen tai ruotsin kielen taitoja. Työvoimatilanteesta johtuen tämä tulee vain lisääntymään tulevaisuudessa.

”Meidän kannattaisi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin jo nyt. Olen itse hyvä esimerkki siitä, että työllisyyden kuntakokeilussa ja KOSEKissa nähtiin minussa potentiaalia ja minut palkattiin huolimatta siitä, etten osaa aivan täydellisesti suomen kieltä. Työn myötä olen kuitenkin saanut tarvitsemani mahdollisuuden kehittää omaa kielitaitoani”, Mendy kertoo.

Yhteystiedot:
Työnetsijä Matthew Mendy,
puh 050 478 5271,
matthew.mendy@kokkola.fi

 

Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilu

 Työllisyyden kuntakokeilulla haetaan kuntien vahvempaa roolia työllisyydenhoidossa. Kunnat ovat vastanneet 1.3.2021 lähtien eräistä TE-hallinnon aiemmin hoitamista tehtävistä ja vuodelle 2024 on vastuiden suunniteltu lisääntyvän entisestään.

Kuntakokeilussa luodaan täysin uutta, hallinnolliset rajat ylittävää työllisyydenhoidon palvelumallia. Mallissa asiakkaiden tarpeiden mukaiset palvelut sovitetaan yhteen entistä paremmin. Kokeilussa haetaan yhdessä ratkaisuja muun muassa asiakaspalveluprosessien sujuvoittamiseksi, eri toimijoiden palveluiden kehittämiseksi ja yhteensovittamiseksi sekä uudenlaisen, verkostomaisesti toimivan organisaation rakentamiseksi.

Yrittäjien asiointi on edelleen TE-toimistossa, mutta myös kuntakokeilussa yrittäjiä palvellaan esimerkiksi palkkatukeen ja rekrytointiin liittyvissä asioissa. Työvoimatarpeissasi voit ottaa yhteyttä työllisyyskoordinaattori Matti Mäki-Ainaliin ja työnetsijä Matthew Mendyyn.

 Lue lisää kuntakokeilusta www.kokkola.fi/kuntakokeilu