Hyppää sisältöön
MacroGroupin edustajat katsovat tietokoneen ruutua

Hallitustyöhön sijoitettu aika kannattaa

Aktiivinen, hyvä hallitustyöskentely on monen hyvän yritystarinan taustalla. Tämä on yleisesti tiedostettu ja myös tutkimuksilla todistettu tosiasia. Hallituksen merkitys korostuu erityisesti erilaisissa yrityksen muutoshaasteissa.

Marketing & Communication Group Marco Oy on erikoistunut monipuolisiin yritystapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.

Yrityksen hallitus on alun perin muodostunut yrityksen perustamisvaiheessa sen omistajien lähipiiristä. Omistajat toimivat yrityksen operatiivisessa johdossa. Omistajien yritykselle asettamien kasvutavoitteiden myötä tarpeet hallituksen ohjaavasta ja kehittävästä roolista ovat muuttuneet ja näin ollen synnyttäneet tarpeen kehittää hallitustyöskentelyä. Tähän tarpeeseen lähdettiin hakemaan monipuolisia työkaluja.

Hallituspartnerit Pohjanmaan toiminnanjohtaja DI, HHJ, PJ Matti Sepponen toteutti Teamsin välityksellä Hallitukset Töihin! -konseptin mukaisen analyysin, jossa käsiteltiin mm. omistajastrategiaa, yrityksen tulevaisuuden tavoitteita sekä hallitustyön nykytilaa. Analyysin pohjalta määriteltiin osaamisprofiili, jonka perusteella käynnistettiin hallituksen jäsenen haku.

Yritys sai useita varteenotettavia hakijoita, joista valikoitui jatkoneuvotteluihin Katri Sipilä ja Harri Mäkitie. Yhteistyö aloitettiin konsultoinnin parissa painottaen heidän kanssaan eri toiminnan kulmia. Näin Sipilä ja Mäkitie tutustuivat Marco Groupiin ja sen kehittämistarpeisiin. Yhteistyö on auttanut yrityksen kasvupolkua merkittävästi jo tässä vaiheessa. Varsinainen hallitustyöskentely tullaan aloittamaan uudella hallituskokoonpanolla myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Hallituksen puheenjohtaja Pirjo Kivistö Marketing & Communication Group Marco Oy:stä kertoo, että Katri Sipilän ja Harri Mäkitien asiantuntemuksen kautta hallituksen toiminta on tavoitteellistunut ja operatiivisen johdon taidot jatkuvan periaatteen kehittämistoiminnassa ovat parantuneet selkeästi.

Koronaepidemia on vaikuttanut voimakkaasti yrityksen toimintaan. Kehittämistoimintojen ja edistyneen hallitustyöskentelyn myötä yritys on vahvistunut ja kykenevä suunnittelemaan ja toteuttamaan uusia liiketoimintamalleja muuttuneessa markkinatilanteessa.

TJ/hallituksen jäsen Minna Salin-Kivimäki suosittelee vahvasti muitakin yrityksiä ottamaan hallitustyöskentelyn osaksi yrityksen normaaleja johtamiskäytäntöjä. Toimivasta hallituksesta voi olla erittäin suuri apu isoissa muutosprosesseissa.
Yritys on myös tyytyväinen Hallitukset Töihin! -hankkeeseen ja KOSEK:n ja Hallituspartnerit Pohjanmaa ry:ltä saamaansa palveluun.

Hallitukset Töihin! aktivointihanke

Keski-Pohjanmaan ja Kalajokilaakson alueella on meneillään hallitustyöskentelyn aktivointihanke. Hankkeen kohderyhmää ovat kehitys- ja kasvuhaluiset yritykset, joita voidaan auttaa hallitustyöskentelyn käynnistämisessä.

Hanke on Liikesivistysrahaston rahoittama kampanja, jota vetää Hallituspartnerit Pohjanmaa yhteistyössä Kokkolanseudun Kehityksen, Pohjanmaan Kauppakamarin ja K-P:n Yrittäjien kanssa.

Hankkeen tuottama palvelu on yrityksille maksutonta lukuun ottamatta mahdollisia hallitusjäsenten hakuihin liittyviä toimeksiantomaksuja, joista sovitaan erikseen.
Tähän mennessä analyysi on tehty 25 yritykselle. Analyysi aikoja on vielä vapaana, joten lähde sinäkin mukaan kehittämään yrityksesi hallitustyöskentelyä!