Kansainvälisty

Yrityksen kasvu perustuu kaupankäyntiin. Kotimarkkinoiden täyttyessä haetaan useasti kasvua ulkomailta, jolloin on perinteisesti puhuttu kansainvälisestä kaupasta. Internet on kuitenkin luonut aivan toisenlaisen maailman. Enää ei oikeastaan voida puhua kotimarkkinoista, vaan kilpailu voi tulla kaukaakin eikä omilla kotimarkkinoilla toimimisesta saakaan mitään hyötyä.

Termi ”Born Global” on laseerattu kuvaamaan yrityksiä, jotka ajattelevat globaalisti perustamisestaan lähtien. Tämä tarkoittaa, että kaikilla yrityksen toiminnan tasoilla ajatellaan globaalisti. Globaalisti ajatteleminen koskee myös yrityksen kehittämistä. Kansainvälistyminen ei tarkoita yksinomaan kauppaa, vaan se voi olla esimerkiksi osakomponenttien tuontia tai osaamisvaihtoa. Jokaisen yrityksen tulisi tehdä toimintaympäristön analyysi siitä, millaisessa tilanteessa nyt ollaan ja millaisilla alueilla pitäisi toimia kansainvälisesti.

Kansainvälistymisen käynnistäminen on pitkä prosessi, joka vaatii sekä ajallisia että taloudellisia panostuksia, vaikkakin se on tullut yksinkertaisemmaksi Internetin kautta. Toimintaa pitää rakentaa pidemmällä aikavälillä ja tulokset näkyvätkin usein vasta 2-3 vuoden päästä. Virtuaalinen maailma ei myöskään korvaa henkilökohtaisten kontaktien ja asiakasvierailujen merkitystä.

Kansainvälistymispalveluja alueellamme tarjoaa Viexpo, jonka yhteyshenkilöt toimivat Kokkolassa Yritystalo Evaldissa.