Hyppää sisältöön
Biokaasulaitos pellon reunalla

Biolit-hanke

Biolit-hankkeen tavoitteena on sekä bio- ja kiertotalouden että akkukemikaalien jalostustoiminnan innovaatioiden edistäminen. Hankkeen puitteissa pyritään rakentamaan eri toimialat kattavia verkostoja ja tuomaan nämä soveltuvilta osin yhteen. Tarkoituksena on myös edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja alueen kiertotaloutta esimerkiksi viemällä eteenpäin jo rakennettuja biojalostamokonsepteja. Lisäksi hankkeessa selvitetään akkukemikaalien jalostustoiminnan sijoittumista alueelle, ja sijoittumisen vaatimia tutkimus- kehittämis- ja investointipanostuksia. Näiden isojen projektien lisäksi hankkeessa pyritään edistämään Kokkolan alueen bio, cleantech-, energia-alan ja muiden hankkeeseen soveltuvien pk-yritysten tuotteiden ja päätösten ekologisuutta, vähähiilisyyttä ja kestävän kehityksen periaatteen mukaisuutta.

Hankkeen puitteissa valmennetaan yrityksiä ja Kokkolan kaupunkia em.  asioissa sekä tiedotetaan uusista bio- ja kiertotalouden ratkaisusta mm. järjestämällä tilaisuuksia ja käyttämällä eri viestintäkanavia. Hankkeessa pyritään edistämään myös julkisten hankintojen ja ratkaisujen ekologisuutta.

Hanke kestää 31.10.2021 saakka ja hankkeen projektipäällikkönä toimii DI Janne Keränen.

Biolit-hankkeen tilannekatsaus ja tulokset >>>

Seuraa #biolit aihetunnisteella merkittyjä julkaisuja LinkedInissä >>>

Ota yhteyttä!