Hyppää sisältöön

Yrityksiä perustetaan aktiivisesti – Uusyrityskeskukset kannustavat myös omistajanvaihdoksiin

Uusia yrityksiä perustettiin Uusyrityskeskusten tarjoaman yritysneuvonnan avulla tammi-syyskuun aikana valtakunnallisesti lähes viidennes enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Yritystoiminnan aloittaminen nollasta on vielä yleisin tapa ryhtyä yrittäjäksi, mutta Uusyrityskeskukset kannustavat pohtimaan myös toimivan yrityksen jatkamista yhtenä vaihtoehtona.

 

Keski-Pohjanmaan alueella uusien yritysten perustamisvauhti on palannut melko lailla normaalille tasolleen, oltuaan vuosi sitten samaan aikaan korkeammalla kuin koskaan korona-pandemian alun aiheuttaman muutaman kuukauden shokkijakson jälkeen.

 

-Asiakasmäärät uusyritysneuvonnassa ovat olleet koko ajan kuitenkin hienoisessa kasvussa. Yrityksen perustamisintoon hillitsevästi vaikuttaa epäilemättä myös alueemme erittäin hyvä työllisyystilanne. Hyvässä työtilanteessa pitkällekin edenneet suunnitelmat yrityksen perustamisen suhteen ovat jääneet joissakin tapauksissa vielä hautumaan, kertoo KOSEKin yrityskehittäjä ja uusyritysneuvoja Sami Viljanen

 

Pitkään jatkunut paine terveydenhuollossa näkyy edelleen hoitohenkilöstön haluna vaihtaa alaa oman yrityksen perustamisen myötä.

 

-Tietoisuus omistajanvaihdoksesta yhtenä tapana aloittaa yrittäjänä on selkeästi lisääntymään päin, mutta sopivista ostettavista yrityksistä on edelleenkin pulaa. Eläköityviä yrittäjiä alueelta kyllä löytyy, mutta hyvästä kehityksestä huolimatta omistajanvaihdosta aletaan edelleen usein miettimään liian myöhään yrityksen myyntiä ajatellen. Prosessit ovat joskus vuosia kestäviä, ja pitää myös muistaa, että omistajanvaihdos ei ole pelkkää tekniikkaa vaan myös elämäntyön jättäminen muiden hoitoon on usein se isoin haaste luopuvalle yrittäjälle koko asiassa, jatkaa Viljanen.

Tammi-syyskuun aikana perustettiin valtakunnallisesti Uusyrityskeskusten neuvonnan avulla yhteensä 4996 uutta yritystä. Tämä on 18 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla tarkastelujaksolla ja kolme prosenttia enemmän kuin ennen koronaa, vuoden 2019 tarkastelujaksolla. Uusia asiakkaita oli nyt 8021, mikä on myös 18 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Reilusti yli puolet uusista asiakkaista (62 %) perusti yrityksen.

 

Koko Suomen tasolla vain muutama prosentti neuvontaan tulleista asiakkaista päätyi yrittäjäksi omistajanvaihdoksen kautta.

 

– Suomessa yrittäjyys lähtee vielä hyvin usein liikkeelle omasta ideasta ja yritysneuvontaan tullaan siinä vaiheessa, kun idea on jo aika pitkälle mietitty. Toivon, että toimivan yrityksen jatkaminen nousisi nykyistä useammin vaihtoehdoksi. Yrityksen ostaminen voi olla ketterä polku yrittäjäksi, kertoo Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Susanna Kallama.

 

Uusyrityskeskukset voivat saattaa yrityksestä luopuvat ja yrittäjyyttä suunnittelevat yhteen

 

Juuri julkaistun Omistajanvaihdosbarometrin mukaan yli 55-vuotiaita yrittäjiä on Suomessa 74 000 ja heistä yli puolet aikoo luopua yritystoiminnastaan viimeistään vuonna 2024. Selvityksen mukaan alasajo uhkaa lähivuosina 25 000 yritystä. Jatkajien löytäminen on suurin haaste.

 

Uusyrityskeskus on hyvä paikka saada yritystoiminnasta luopuvat ja yrittäjyyttä suunnittelevat kohtaamaan.

 

– Tähän mennessä omistajanvaihdosten eteen tehty työ on ollut lähinnä myyjien herättelyä. Nyt on aika vaikuttaa yrittäjyyttä suunnitteleviin ja tuoda esiin edut, joita toimivan yrityksen jatkamiseen liittyy, Kallama toteaa.

 

Omistajanvaihdosten edistäminen on vahvasti Uusyrityskeskusten agendalla. Suomen Uusyrityskeskukset ry on juuri saanut yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Suomen Yrittäjien sekä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton kanssa hankerahoituksen maaseutuyritysten omistajanvaihdosekosysteemin kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto myyjille ja ostajille.

– Lähdemme innolla rakentamaan omistajanvaihdosten ekosysteemiä. Se, että toimiviin, vakiintuneisiin yrityksiin saadaan jatkajia, on paitsi myyjän ja ostajan etu myös koko Suomen etu. Se pitää talouden pyörät pyörimässä, Kallama sanoo.

 

LIITTEET                    TAULUKKO_Perustetut_yritykset_Uusyrityskeskuksissa_alueittain_1.–3.nelj.2021

Lisätietoja

KOSEK, yrityskehittäjä ja uusyritysneuvoja Sami Viljanen

sami.viljanen@kosek.fi, puh.

Suomen Uusyrityskeskukset ry, toimitusjohtaja Susanna Kallama

susanna.kallama@uusyrityskeskus.fi, puh. 040 587 2445