Hyppää sisältöön

Vuoden 2024 Kuntabarometrin tulokset julkaistiin

Suomen Yrittäjät ry:n Kuntabarometri -kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Taloustutkimus kysyi Suomen Yrittäjien toimeksiannosta yrittäjiltä mielipiteitä yrityksen kotikunnan elinkeinopolitiikan eri teemoista. Teemoja arvioitiin asteikolla 1-5.  Kysely toteutettiin 1.2.–8.4.2024, ja siihen vastasi 9 627 yrittäjää eri puolilta Suomea. Kokkolan alueelta kyselyyn vastasi yhteensä 50 yrittäjää. Kuntabarometrin tulokset julkaistiin tiistaina 14.5. Kunnallisjohdon seminaarin yhteydessä Turussa.

Kokkolan elinkeinopolitiikan kokonaisarvosana kyselyssä oli 3,01, kun se edellisessä kyselyssä vuonna 2022 oli 2,86, joten parannusta on tapahtunut jonkin verran.

Kokkolan alueen vastanneista suurin osa oli pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Toimialoista eniten vastauksia kertyi palvelualalta (44%), toiseksi eniten rakennusalalta (24 %) ja kolmanneksi teollisuudesta (16 %). Kyselyssä vastaajia pyydettiin asettamaan elinkeinopolitiikan eri teemat tärkeysjärjestykseen. Kokkolassa kolmen kärkeen nousivat kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys, lupa-asioiden sujuvuus ja kunnan hankintapolitiikka. Elinkeinopolitiikan teemoista parhaat arviot saivat koulutus ja osaaminen, yrityspalvelut ja infrastruktuuri. Yrityspalveluiden tärkeysjärjestyksessä kolme ensimmäistä Kokkolassa olivat sujuvat lupapalvelut, aloittavan yrittäjän palvelut ja verkostoituminen.

”Kokkolan kaupunkistrategiassa yrittäjäystävällisyys on nostettu yhdeksi keskeiseksi painopisteeksi. Kuntabarometrin ja kaupungin oman yrittäjäkyselyn tuloksia hyödynnetään arvioitaessa kuinka hyvin kaupungin yrittäjäystävällisyys toteutuu. Molempien kyselyjen tulokset täydentävät toisiaan ja antavat hyvät suuntaviivat ja aiheet yrittäjäystävällisyyden kehittämiselle ja vuoropuhelulle alueen yrittäjien kanssa”, toteaa Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

 

Lisätietoja:

Sandberg Jonne
Kehitysjohtaja
Kokkolan kaupunki
0447809093
jonne.sandberg@kokkola.fi