Hyppää sisältöön
Henkilö allekirjoittaa sopimusasiakirjaa

Uusi kilpailukieltoja koskeva lakimuutos tuli voimaan 1.1.2022

Kilpailukielto tarkoittaa työntekijän velvoitetta olla harjoittamatta työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa.

Kilpailukielto on voimassa työsuhteen aikana suoraan lain nojalla, mutta sitä voidaan kilpailukieltoehdolla tai -sopimuksella jatkaa myös työsuhteen jälkeiseen aikaan.

Uuden lain myötä työnantajan on maksettava työntekijälle korvausta ajalta, jolloin kilpailukielto on työsuhteen päättymisen jälkeen voimassa. Korvauksen suuruus määräytyy palkan ja kilpailukiellon keston mukaan. Lakimuutoksen myötä työnantajalla on oikeus irtisanoa kilpailukielto laissa säädettyä irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole sen jälkeen, kun työntekijä on irtisanoutunut.

Uusi laki soveltuu 1.1.2022 alkaen tehtäviin kilpailukieltoihin välittömästi. Ennen vuotta 2022 tehtyihin kilpailukieltoihin uutta lakia sovelletaan vasta 1.1.2023 alkaen.

 

Lisätietoja:

Sabina Storbacka
yrityskehittäjä
044 780 9096
sabina.storbacka@kosek.fi