Hyppää sisältöön

LIKIRUOKA-hanke

Euroopan Unionin aluekehitysrahasto ja Vipuvoimaa EU:lta tunnukset

 

Maaseudun resurssien jakelun kehittäminen: uudenlainen toimintamalli maaseutuyrittäjyyteen ja alueelliseen logistiikkaan.

Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen toimintamalli maaseudun yrittäjyyteen ja alueellisen elintarviketuotannon kokonaislogistiikkaan sähköistä alustaa pilotoimalla. Tarkoituksena on elintarvikkeiden ostajien sekä niiden myyjien eli alku- ja elintarviketuottajien ja heidän tuotteidensa, sekä molempiin ryhmiin kuuluvien jatkojalostajien ja vähittäismyyjien kohtaamisen ja kaupankäynnin mahdollistaminen sekä kuljetusten vähähiilinen ja kustannustehokas optimointi harvaanasutulla alueella. Käytännössä hankkeessa saadaan aikaiseksi seuraavaa: 1) logistiikan kaluston käytön lisääminen 2) uusien ansaintamallien luominen maaseudulle lähiruoan ja -palveluiden, jakamistalouden ja lähilogistiikan kautta 3) kaupankäynnin (myynti, lainaus, jakaminen, toimittaminen, jatkojalostaminen) mahdollistaminen yhteisellä kustannustehokkaalla logistiikka-alustalla.

Toteutusaika: 1.1.2021 – 31.8.2023. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 218 431€, josta myönnetyn EAKR-rahoituksen osuus on 174 743€.

Projektipäällikkö: Leena Toivanen, leena.toivanen@centria.fi, 040 701 3221

 

Likiruoka-hankkeen verkkosivut