Hyppää sisältöön
positiivista varausta tapahtumagrafiikka

Keski-Pohjanmaa avainasemassa energiamurroksessa – Kokkolaan saapuva oppilaitoskiertue ratkoo sähköistyvän maailman haasteita

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä yli 15 suomalaisen korkeakoulun ja oppilaitoksen toteuttama Positiivista varausta -kiertue tuo esiin suomalaisen akkualan mahdollisuuksia opiskelijoille ja nuorille aikuisille.

Sähköistyvä yhteiskunta ja uudet energiantuotannon ratkaisut edellyttävät yhä laaja-alaisempaa osaamista ja yhdistävät useita teollisuuden aloja. On selvää, että akkuala ja energiasektori laaja-alaisesti luo uusia työpaikkoja tulevaisuuden osaajille. Ratkaisuja energiakysymyksiin etsii suuri joukko tieteentekijöitä, opiskelijoita ja yrityksiä, jotka kokoontuvat aiheen ympärille Positiivista varausta -tapahtumassa Kokkolan Kampushallissa 13. lokakuuta 2022 klo 13–15.

Tapahtumassa sähköistyvän maailman mahdollisuuksia pohtivat mm. kobolttivalmistaja Umicoren tutkimusjohtaja Janne Marjelund, professori Ulla Lassi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta ja Keliberin tehdaspalvelujohtaja Manu Myllymäki sekä yrittäjä Jesse Haapala. Kokkolan kampushallin tilaisuuden järjestävät Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Kpedu, Centria-ammattikorkeakoulu, KOSEK ja Oulun yliopisto.

Siirtyminen fossiilisista energialähteistä sähköisiin on välttämätön. Akkuala on keskeisenä toimijana ratkaisemassa tähän siirtymään liittyviä haasteita. Kokkolan rooli sähkö- ja akkukeskustelussa on kansainvälisesti merkittävä, sillä täällä sijaitsevat Euroopan suurimmat litiumvarannot, ja alueella on runsaasti akkukemiaan liittyvää tutkimus- ja yritystoimintaa.

–Suomella on EU-tasolla hyvät valmiudet kehittää koko akkualaa vihreämpään suuntaan. Kokkolassa tehdyllä tutkimuksellamme on tärkeä asema uuden tiedon tuottamisessa. Tutkimme esimerkiksi sitä, kuinka voimme valmistaa uusia akkukemikaaleja teollisesti ja kuinka akkuraaka-aineiden ja laajemmin teollisuuden sivutuotteiden kierrätystä voitaisiin parantaa, kertoo Ulla Lassi.

– Kysyntä osaajista on tällä hetkellä suurempi kuin saatavuus ja alalle tarvitaan lisää osaavaa työvoimaa eri tehtäviin, Janne Marjelund toteaa.

Kuudella paikkakunnalla järjestettävän Positiivista varausta -kiertueen tarkoituksena on kasvattaa ymmärrystä suomalaisen akkualan roolista sähköistyvän maailman haasteiden ratkaisemisessa ja alan tarjoamista uramahdollisuuksista. Kiertue on osa kansallisen akkustrategian toteutusta. Kiertueen mahdollistaa työ- ja elinkeinoministeriö. Kokkolassa tilaisuus järjestetään alan teollisuuden, Kokkolan kaupungin ja kolmen oppilaitoksen yhteistyönä huomioiden yliopisto ja ammattikorkeakoulun tutkimuksen ja opetuksen sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen näkökulmat ja tarjonnan akkualan osaamisen kehittämiseen.

 

Yhteystiedot:

Professori Ulla Lassi, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, ulla.lassi@oulu.fi, puh. 0400 294 090

Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä – KPEDU, ari.maunuksela@kpedu.fi, puh. 050 386 5939

Asiantuntija Lars Jansson, Centria-ammattikorkeakoulu, lars.jansson@centria.fi, puh. 050 400 7184

 

Positiivista varausta -kiertueella mukana mm: Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, VAMK ammattikorkeakoulu, Novia ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Kpedu, Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Åbo Akademi, Vamia, Kosek ja Yrkesakademin i Österbotten.