Hyppää sisältöön

Eurooppalainen akkualan IPCEI -verkosto kokoontuu Kokkola Material Weekin aikana Kokkolassa

Kokkola Material Week kokoaa vuosittain korkeatasoisen katsauksen kemianteollisuuden, biotalouden ja akkuteknologian ajankohtaisesta tutkimuksesta ja kehitysnäkymistä. Tapahtuma houkuttelee myös merkittäviä kansainvälisiä verkostoja pitämään tapaamisiaan Kokkolassa 14.-17.11.2022 seminaariohjelman yhteydessä. Kokkolan rooli sähkö- ja akkualalla on kansainvälisesti merkittävä, sillä alueella on runsaasti akkukemiaan liittyvää tutkimus- ja yritystoimintaa, sekä Euroopan suurimmat litiumvarannot.

Akkualan eurooppalainen IPCEI-verkosto saapuu Kokkolaan pitämään ensimmäistä Battery IPCEI Summit -tapaamistaan 15.11.2022 alkaen. Kahteen jo käynnissä olevaan akkualan IPCEI-verkostoon kuuluvat yritykset, jäsenmaiden sekä EU-komission edustajat keskustelevat EU:n kehittyvän akkuteollisuuden ajankohtaisista haasteista. Näitä ovat esimerkiksi työvoiman saatavuus, koneteollisuuden ydinosaaminen, kestävä raaka-aineiden tarjonta ja saatavuus, sekä tulevaisuuden lainsäädännöllinen viitekehys.

IPCEI-hankkeet, eli Euroopan yhteistä etua koskevat tärkeät hankkeet, ovat luonteeltaan innovatiivisia, Euroopan laajuisesti koordinoituja teollisuustuotannon hankkeita, joilla on erittäin tärkeä vaikutus Euroopan teollisuuden ja yhteiskunnan kasvuun, työllisyyteen ja kilpailukykyyn, sillä niillä on myönteisiä heijastusvaikutuksia sisämarkkinoihin ja eurooppalaiseen yhteiskuntaan.

Akkualan laaja IPCEI-verkosto, jossa Suomikin on mukana, koostuu yritysten-, organisaatioiden- ja eri valtioiden ministeriöiden edustajista sekä EU viranomaisista. Mukanaolo on tarjonnut Suomessa toimiville yrityksille mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön alan suurimpien eurooppalaisten yritysten kanssa. Näkyvyys eurooppalaisissa verkostoissa edistää myös Suomen akkuklusterin tunnettuutta ja vetovoimaa alan kansainvälisten osaajien keskuudessa.

Kokkolan tapaamiseen osallistuu paikan päällä noin 40 verkoston jäsentä. Vierailun ohjelmaan osallistuu myös elinkeinoministeri Mika Lintilä.  Vierailun aikana osallistujilla on mahdollista vierailla myös Kokkola Industrial Parkissa, GigaVaasassa ja Terrafame Oy:llä. Verkoston jäsenet osallistuvat myös Kokkola Material Weekin seminaariohjelmaan.

”Suomalaiset yritykset ovat vahvasti mukana nopeasti kasvavassa eurooppalaisessa akkuteollisuudessa. EU ja jäsenvaltiot edistävät IPCEI-hankkeiden kautta kestävän, innovatiivisen ja kilpailukykyisen akkuteollisuuden arvoketjun syntymistä Euroopassa. Suomessa toimivat yritykset osallistuvat IPCEI-hankkeisiin aktiivisesti kansallisen akkustrategian mukaisesti. Ensimmäinen Kokkolassa järjestettävä Battery IPCEI Summit -tilaisuus tuo yhteen Saksan ja Ranskan vetämät IPCEI- hankkeet ja niihin osallistuvien yrityksien, jäsenvaltioiden ja EU komission edustajat. Tilaisuudessa rakennamme vahvaa eurooppalaista yhteistyöstä ja saamme myös Suomen korkean tason akkuteollisuusosaamisen eurooppalaisten toimijoiden tietoisuuteen”, kertoo Invest in Finlandin Cleantech-toimialan johtaja Markku Kivistö.

“Kokkola on viime vuosien aikana profiloitunut vahvaksi akkukemian osaamisen kärkipaikaksi. Alueellamme yhdistyvät tutkimus, koulutus, teollisuus ja teollinen infra. Kokkola on tehnyt pitkäjänteisestä työtä akkukemian kehittämisen eteen, mm. osaamiskeskusohjelma, useat toimintaympäristöön liittyvät investoinnit sekä lukuisat kehittämishankkeet.  Olen erittäin iloinen, että saamme näin korkeatasoisen akkualan asiantuntijaverkoston vierailemaan Kokkolassa”, toteaa Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

Kokkola solmi helmikuussa 2021 valtion kanssa ekosysteemisopimuksen vuosille 2021 – 2027. Sopimusyhteistyöllä kehitetään pitkäjänteisesti innovaatiotoiminnan ekosysteemejä, joilla vahvistetaan alueellisia osaamiskärkiä ja lisätään tki-toiminnan vaikuttavuutta. Kokkolan ekosysteemisopimuksen strategisena painopisteenä on akkukemia. Näin Kokkola ottaa vetovastuuta akkukemian innovaatioekosysteemin vahvistamisesta Suomessa.

 

Lisätietoja:

Jonne Sandberg
kehitysjohtaja
Kokkolan kaupunki
044 7809 093
jonne.sandberg@kokkola.fi

Markku Kivistö
Invest in Finlandin Cleantech-toimialan johtaja
Business Finland
050 5577 968
markku.kivisto@businessfinland.fi