Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa II-vaihe 

Hankkeen tavoitteena on keskipohjalaisten matkailuyritysten kehityksen ja kasvun tukeminen, sekä keskipohjalaisen luontomatkailun yhteisnäkyvyyden ja vetovoiman lisääminen. Kehitystä tuetaan yritysten tuotekehitystä, tuotteiden ja palveluiden laatua sekä digitaalisten myyntikanavien käyttöönottoa tukemalla. Yritysten välinen verkostoituminen tuo mahdollisuuksia keskinäiseen sparraukseen ja yhteisten tuotepaketointien luomiseen. Keskipohjalaisten luontomatkailun mahdollisuuksia nostetaan esille yhteisellä näkyvyydellä ja erilaisten markkinointikanavien kokeiluilla. Hankkeen jälkeen yritysten liiketoiminta on kehittynyt ja työllistävyys parantunut, yritykset toteuttavat markkinointitoimenpiteitä yhdessä ja Keski-Pohjanmaan luontomatkailun vetovoima on kasvanut.

Outdoor Active reitistöpalvelu >>>

 

Alueen sähköinen reitistökohde-esite:

suomeksi 
https://issuu.com/fristyle/docs/reittien-keskipohjanmaa 

englanniksi 
https://issuu.com/fristyle/docs/routes-central-ostrobothnia 

 

Hankeaika 1.10.2019-30.9.2022. Hankkeen tukisumma on 319 872 €.
 

Lisätietoja:

#ReittienKP

Mari Keiski, projektipäällikkö
044 7809 715
mari.keiski@kosek.fi