11.9.2020

Vähähiiliset julkiset hankinnat -webinaarisarja, osa 3

Monilla julkisilla hankkijoilla, kuten kaupungeilla, kunnilla ja valtiolla on hiilineutraalisuustavoitteita, joista ensimmäisten tulisi täyttyä jo seuraavan 10 vuoden aikana.

Hankintojen kautta on mahdollista vaikuttaa näiden tavoitteiden toteutumiseen, kun tunnistetaan hankintojen vaikutuskeinot oikeissa tuoteryhmissä.


KEINO-osaamiskeskus järjestää yhteistyössä Espoon, Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupunkien, sekä usean Pirkanmaalaisen kunnan ja muutaman maakunnan kanssa vähähiilisten julkisten hankintojen webinaarisarjan. Webinaarisarjan tavoitteena on kehittää hankkijoiden tietoja ja toimintatapoja vähähiilisempään suuntaan sekä tarjota konkreettisia case-esimerkkejä ja kriteerimalleja hankintojen valmistelun tueksi.

Webinaarisarja koostuu kolmesta webinaarista, joista jokainen keskittyy vähähiilisiin hankintoihin, mutta eri näkökulmista. Webinaarien välissä osallistujilla on mahdollisuus tehdä välitehtäviä, joihin voi saada tukea ja apua KEINO-osaamiskeskuksen asiantuntijoilta.

Webinaarisarjan tavoite
Hankinta-asiantuntijoiden osaaminen ja ymmärrys vähähiilisten hankintojen toteuttamisesta kasvaa. He tunnistavat millaisilla hankinnoilla on suurin merkitys vähähiilisyyden edistämisessä ja millä toimenpiteillä on vaikuttavuutta He myös osaavat etsiä ratkaisuja ja vinkkejä eri lähteistä ja hyödyntää muita asiantuntijoita hankinnan valmistelussa.

Kenelle
Webinaarisarja on tarkoitettu henkilöille, jotka tekevät julkisia hankintoja. Sarjan ensimmäistä osaa suosittelemme lisäksi niille henkilöille, joita kiinnostaa julkisten hankintojen mahdollisuus toimia strategisten tavoitteiden saavuttamisen keinona.


Päivä11.9.2020 - 9.10.2020
Avaa linkkiLue lisää >>>