24.10.2019 13 - 16

Uusia työkaluja myyntiin! – Palvelumuotoilu myynnin apuna

Palvelumuotoilu auttaa luomaan parempaa asiakaskokemusta!

Tule kokeilemaan miten voit luoda palvelumuotoilun avulla uusia
kokemuksia asiakkaillesi!

- Kokeillaan menetelmiä, joiden avulla kehitetään asiakkaan tarpeita kohtaavaa myynti- ja ostoprosessia
- Asiakaslähtöisyys ei ole itsestään selvää. Oletammeko vai tiedämmekö?
- Asiakaskokemusta ja palvelua kehittämällä parannat kykyä erottautua kilpailijoista!

Työpajassa kokeillaan yhdessä palvelumuotoilun
työkaluja.
- Kuvataan asiakkaan profiili ja ostokokemus sekä tätä tukevaa
palvelutoimintamallia.
- Työpajan tuloksena saat asiakasprofiilin ja palvelutoimintamallin kuvauksen, joita voit hyödyntää oman myyntisi kehittämiseen.
- Käytännön kokeilun kautta herätellään uusia ideoita osto- ja myyntikokemusten kehittämiseen omassa toiminnassa.

Aika: 24.10.2019 klo 13.00-16.00
Paikka: Centria-ammattikorkeakoulu,
Talonpojankatu 2, Kokkola
Hinta: 120€ alv. 0%

Ilmoittautuminen:
myynninfoorumi@centria.fi
www.myynninfoorumi.fi
asta.aikkila-vatanen@centria.fi
p. 044 725 0346

Palvelumuotoilun asiantuntija
Johanna Hautamäki

Johanna Hautamäki (TaM, AmO) toimii Centria-
ammattikorkeakoululla projektipäällikkönä ja
palvelumuotoilijana. Johanna toimii asiantuntijana
opetuksessa, koulutuspalveluissa, maksullisessa
palvelutoiminnassa sekä eri hankkeissa, myös kansainvälisesti.
Hän on ollut alusta asti rakentamassa
ja kehittämässä Centrian palvelusimulaatioympäristö
SILMU-labran toimintaa. Palvelumuotoilun
osallistavien ja empaattisten menetelmien, ennakoinnin
ja monialaisen yhteistyön kehittäminen
yhteistyössä työelämän ja opetuksen kanssa ovat
hänelle erityisiä kiinnostuksen kohteita. Uusia innovaatioita
syntyy rohkeasti kokeilemalla ja tuomalla
yhteen erilaisia näkökulmia!


Päivä24.10.2019
Kello13 - 16
JärjestäjäMyynnin Foorumi


Avaa liite