Teknologian ja laadun kehittäminen


Teknologia-asiantuntijamme tekee selvityksiä tuotannon ja tuotekehityksen ongelmien ratkaisemiseksi, sekä auttaa uusien tuotteiden ja laadun kehittämisessä.