Matkailualan yritykset


Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa -hankkeen tavoitteena on keskipohjalaisen matkailutarjonnan kartoittaminen. Palvelutarjontaa reittien varrella tarkastellaan kokonaisuutena, ja innostetaan uutta yritystoimintaa syntymään havaittuihin palveluaukkoihin. Reittien varrella toimiville yrityksille laaditaan kehittämissuunnitelmat asiakaslähtöisten tuotteiden ja matkailullisten mahdollisuuksien
esiin tuomiseksi. Hanke on avoin kaikille keskipohjalaisille matkailuyrityksille ja muille
toimijoille, jotka tuottavat matkailukulutukseen sopivia palveluja.