KEINO-osaamiskeskus

 

Julkishankintojen muutosagentteja on Suomessa nyt 15 maakunnassa – Keski-Pohjanmaalla KOSEKin Reijo Kinnunen

 

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta, jonka toimintaa ohjaa ja rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö. KEINO tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä. Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa noin 35 miljardia euroa vuosittain, mikä on keskimäärin 16 prosenttia bruttokansantuotteesta.

 

KEINOn toiminta koskee erilaisia julkisorganisaatioita ja niiden toimijoita.

 

Yhteistyö ja verkostoituminen

Julkisten hankkijoiden välisen yhteistyön ja verkostoitumisen merkitys on jatkuvasti lisääntynyt. Yhteistyö hankinta-asioissa on keino saavuttaa kustannustehokkuutta ja yhteistyön sekä verkostoitumisen kautta oppia erilaisia hankintoihin liittyviä tapoja, joista poimia omaan keinovalikoimaansa uusia työkaluja ja näkemyksiä. 

KEINO-osaamiskeskus pyrkii tarjoamaan mahdollisuuksia hankinta-ammattilaisten ja hankintojen kanssa tekemisissä olevien julkisten toimijoiden, sekä yritysten, yhteistyölle ja verkostoitumiselle. Tämän lisäksi tarjoamme tietoa hankintayhteistyöstä ja hankintaverkostoista sekä ohjaamme sen äärelle.

KEINO-osaamiskeskus on valinnut 9 uuteen maakuntaan muutosagentin edistämään julkishankintojen kestävyyttä ja innovatiivisuutta.  Suomessa toimii täten yhteensä 15 henkilöä, jotka oman työnsä ohessa vastaavat maakunnissaan paikallisen tuen tarpeesta.  

KEINO-muutosagenttien tehtävänä on tuoda osaamiskeskuksen toimintaa lähemmäksi käytännön toimijoita omilla alueillansa. He neuvovat ja tukevat maakuntakohtaisen vastuualueensa julkisia hankintayksiköitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa. 

Tammikuun 2020 alussa päättynyt muutosagenttihaku kohdistui organisaatioihin, joissa tunnetaan paikalliset erityispiirteet ja julkishankintojen kanssa tekemisissä olevat toimijat. KEINO-muutosagenteiksi nimettäviltä henkilöiltä edellytettiin mm. innovatiivisten ja kestävien hankintojen osaamista, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja sekä oman agenttitoimialueen markkina- sekä hankintayksiköiden tuntemusta.   

Muutosagenttitoiminta kehittää alueellista hankintayhteistyötä 

Valituilla muutosagenteilla on vahva kokemus ja olemassa olevat verkostot julkishankinnoissa. Muutosagenttina nykyiseen hankintoihin liittyvään työhön tulee luontevasti kestävyyttä ja innovatiivisuutta korostava aspekti. 

 

Esite>>>

Verkkokurssi: Julkisilla hankinnoilla kestävä tulevaisuus>>>