Yritystuet ja kehittäminen

Tukien myöntämisessä huomioidaan yrityksen liikevaihdon kasvu, työpaikkojen lisäys sekä toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kehittyminen. Tuen määrä vaihtelee tuen ja hankkeen tyypistä riippuen, mutta tuen määrä voi olla 10-70% kokonaiskustannuksista.

Hankkeen tyypistä riippuen tukea voi saada henkilöstön palkkakuluihin, ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden ostoon, kone- ja laiteinvestointeihin, avainhenkilön palkkaamiseen (esim. kansainvälistymishankkeessa vientipäällikön palkkaamiseen), esitemateriaalin laatimiseen sekä matkakuluihin.

Tiettyjen tukien osalta on olemassa toimialarajoituksia, mutta pääsääntöisesti jokaiselle toimialalle löytyy kanava, josta tukea voi saada. Tärkeää on, että hakemus jätetään ennen hankkeen aloittamista. Tuet maksetaan takautuvasti perustuen toteutuneisiin kustannuksiin.

Yritys voi myös ostaa itselleen koulutus- ja konsultointipalveluita subventoituun hintaan. Konsultoinnit toimivat usein katalysaattorina yrityksen kehittämisen käynnistysvaiheessa. Konsultoinnin suuri etu on, että yrittäjä saa ulkopuolisen tahon näkemyksen yrityksen tilanteesta. Tämän näkemyksen avulla on usein helpompi hahmottaa yrityksen tärkeimmät kehittämiskohteet. Ulkopuoliset tahot, joita käytetään konsultointien tekemiseen, ovat tarkoin valittuja ammattilaisia.

Tukea yrityksen kehittämiseen myöntävät muun muassa:

Pohjanmaan ELY -keskus

Business Finland

Me KOSEKissa olemme valmiita auttamaan sinua kehittämisprojektin suunnittelussa ja rahoituksen hakemisessa. Ota meihin yhteyttä, niin katsomme, mikä rahoitusmuoto on juuri sinun yrityksellesi paras.