Toimitilat

Toimiakseen yritys tarvitsee tilat. Huone kotona, autotalli, osa hallia, pihavarasto, oma halli. Toimitilat kasvavat yrityksen toiminnan laajentuessa.

Toimitilat vaikuttavat yrityksen tuotannon mahdollisuuksiin, muun muassa tilojen pinta-alalla, lämmitysmuodolla, korkeudella tai ilmastointijärjestelyillä on vaikutusta yrityksen tuotantoon. Yrityksen tuotanto voi vaatia erityispuitteita esimerkiksi tiettyä korkeutta nosturien vuoksi tai tiettyä sijaintia oikeiden asiakasvirtojen äärelle. Yrittäjän on oltava selvillä, millaisia tiloja yrityksen toiminta vaatii.

Seuraavia asioita on syytä miettiä ennen yrityksen tilojen hankintaa:

  • Yrityksen todellinen tarve
  • Oma vai vuokrattu toimitila
  • Rakennetaanko itse toimitila vai ostetaanko valmiit tilat
  • Toimitilojen hinta ja käytettävissä oleva rahamäärä
  • Mahdolliset tuet, esim. investointituki
  • Sijainti
  • Logistiikka
  • Hallin tai liiketilan pohjasuunnittelu

 

Verkkopalvelustamme löytyy Kokkolan toimitilarekisteri, joka tarjoaa ajantasaista tietoa kaupunkimme vapaista liike-, varasto-, toimisto- ja teollisuustiloista.