Ohjeita hankkeen toteuttajalle

Projektin toteutuksessa seurataan pääsääntöisesti päärahoittajan ohjeistusta. Näiden ohjeistusten lisäksi KOSEK asettaa joitakin erityisvelvoitteita toteuttajille osarahoittamiensa projektien toteutuksessa.

  • Projektissa julkaistavaan materiaaliin tulee liittää KOSEKin logo.
  • KOSEKia on informoitava projektin etenemisestä päärahoittajan asettaman aikataulun mukaisesti.
  • Mikäli projektin toteutuksen aikana tehdään päärahoittajalle muutoshakemus, on tästä lähetettävä kopio myös KOSEKille.

 

KOSEK edellyttää rahoittamassaan projektin ohjausryhmässä vähintään yhtä paikkaa.