Kuntarahoituksen maksatus

Kuntarahoituksen maksatus tapahtuu pääsääntöisesti päärahoittajan maksatusaikataulun mukaisesti. Kuntarahoitusosuus laskutetaan ennen päärahoittajalle menevää maksatushakemusta siten, että kuntarahoitustoteuma on nähtävissä päärahoittajalle menevässä pääkirjanotteessa. Kuntarahoituksen maksamiseen on varattava noin kuukausi aikaa.

KOSEK maksaa maksatuskauden osuuden etupainotteisesti perustuen hakijan arvioon maksatuskauden kustannuksista. Jos arvio ei toteudu täysmääräisesti, on KOSEKin maksama ylimenevä osuus hyvitettävä seuraavan maksatuskauden laskussa. Loppumaksatuksen yhteydessä tehdään lopulliset korjausliikkeet siten, että KOSEKin maksama osuus on kuntarahoituspäätöksessä määrätyn prosenttiosuuden mukainen. KOSEKilla on oikeus periä takaisin ylimenevä osuus.

Maksatus tapahtuu KOSEKille suunnatulla laskulla, joka osoitetaan hankekoordinaattorille. Laskun liitteenä tulee olla:

  • raportti projektin etenemisestä
  • kustannuskoonti
  • kopio pääkirjanotteesta
  • arvio koko maksatuskauden kustannuksista, jonka mukaan maksatus tehdään
  • selvitys projektiin osallistuneista yrityksistä sekä maksuosuuksista (Mikäli kuntarahoituksen jakoperusteeksi on kirjattu mukana olevat yritykset tai yritysrahoitusosuus)

 

Kuntarahaa ei makseta, mikäli päärahoittaja toteaa projektin toteutuksessa tehdyt laiminlyönnit perusteeksi tuen maksamatta jättämiseen.

Virheellisen tiedon antaminen sekä muut verrattavissa olevat kuntarahoituksen väärinkäytöt voivat johtaa kuntarahaosuuden maksamatta jättämiseen tai takaisin perintään.