Kuntarahoituksen maksatus

Kuntarahoituksen maksatus tapahtuu pääsääntöisesti päärahoittajan maksatusaikataulun mukaisesti. Kuntarahoituksen maksamiseen on varattava noin kuukausi aikaa.

KOSEK maksaa maksatuskauden osuuden etupainotteisesti perustuen hakijan arvioon maksatuskauden kustannuksista. Jos arvio ei toteudu täysmääräisesti, on KOSEKin maksama ylimenevä osuus hyvitettävä seuraavan maksatuskauden laskussa. Loppumaksatuksen yhteydessä tehdään lopulliset korjausliikkeet siten, että KOSEKin maksama osuus on kuntarahoituspäätöksessä määrätyn prosenttiosuuden mukainen. KOSEKilla on oikeus periä takaisin ylimenevä osuus.

Maksatusta haetaan kpkuntaraha.fi -sivustolla kohdassa ”Maksatushakemus”. Jätetyt maksatushakemukset kertyvät listalle sivun alkuun, ja kuntarahoittajien käsittelyprosessin eteneminen näkyy kunkin hakemuksen alla (Vastaanotettu-Käsittelyssä-Maksettu). Uusi hakemus täytetään tyhjälle pohjalle alempana sivulla.

Hakemuksen pakolliset liitteet:

- Päärahoittajan maksatushakemus
- Seurantaraportti maksatusajalta
- Päärahoittajan rahoituspäätös (1. maksatushakemukseen)
- Päärahoittajan maksatuspäätös (edelliseltä maksatuskaudelta, 2. maksatushakemuksesta eteenpäin)
- Tarvittaessa selvitys kuntarahoituksen jakoperusteista

Lisäksi täytetään ”Seurantatiedot” -sivulle hankkeessa saavutettuja tuloksia vuosittain, sekä hankkeeseen osallistuneiden yritysten tietoja.

Kuntarahaa ei makseta, mikäli päärahoittaja toteaa projektin toteutuksessa tehdyt laiminlyönnit perusteeksi tuen maksamatta jättämiseen.

Virheellisen tiedon antaminen sekä muut verrattavissa olevat kuntarahoituksen väärinkäytöt voivat johtaa kuntarahaosuuden maksamatta jättämiseen tai takaisin perintään.