Kuntarahoituksen hakuprosessi

Hakemus tulee jättää kuntarahoittajille viimeistäänkin samanaikaisesti päärahoittajalle suunnatun hakemuksen kanssa. Pääsääntöisesti päärahoittajat vaativatkin kuntarahoituspäätökset ennen omaa päätöksentekoaan. KOSEKiin saapuneen hakemuksen valmistelevat hankekoordinaattori sekä yrityskehittäjä, jonka vastuualaan projekti aihepiiriltään kuuluu.

Kaikilta hakijoilta edellytetään suullista esittelyä valmisteilla olevasta hankkeesta KOSEKin hankeryhmälle. Tällä menettelyllä pyritään varmistamaan tarpeellinen tiedonsaanti hankkeesta ennen päätöksentekoa. Näin pystytään entistä paremmin myös välttymään päällekkäisyyksiltä sekä löytämään synergioita hankkeiden välillä.

Esittelyaika varataan rekisteröimällä hanke kpkuntaraha.fi -järjestelmään, jolloin hakijalle tarjotaan seuraavaa vapaana olevaa esittelyaikaa. Esittelyt pidetään pääsääntöisesti kunkin kuun ensimmäisenä maanantaina kello 10-12. Yksittäisen hankkeen esittelyyn on varattu aikaa 30 minuuttia.

Esittelyn jälkeen KOSEKin yrityskehittäjä valmistelee hankkeen hankeryhmään, joka koostuu KOSEKin toimitusjohtajasta, yrityskehittäjistä sekä hankekoordinaattorista. Kun hakemus on käsitelty hankeryhmässä, se etenee KOSEKin hallituksen käsittelyyn, ja saa lopullisen päätöksen kuntarahoituksesta.

Hakemus käsitellään luottamuksellisesti hyvää hallintotapaa noudattaen. KOSEK pidättää kuitenkin itsellään oikeuden vaihtaa tietoa hankkeen päärahoittajan sekä hankesuunnitelmassa esitettyjen kohderyhmien ja sidosryhmien kanssa.