Kuntarahoituksen hakeminen KOSEKilta

KOSEKin tehtävä kuntarahoittajana on valvoa elinkeinoelämän etua hankerahoitusprosessissa. Kuntarahoitus kohdistetaan KOSEKin strategiassa ja kaupungin elinkeino-ohjelmassa asetettuihin kehittämiskohteisiin. KOSEKin kuntarahoituksella halutaan erityisesti tukea yritysten kasvua, kansainvälistymistä, verkottumista ja innovaatioita.

  • Yritysten kasvua ja kehittymistä edistetään lisäämällä pk-yritysten liiketoimintaosaamista, panostamalla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä kehittämällä yritysten hankintaosaamista, strategista johtamista ja hallitustyöskentelyä.

  • Yritysten toimintaympäristöä kehitetään muun muassa turvaamalla yritysten rahoitus lisäämällä yritysten tietämystä pääomasijoittajien sekä joukkorahoituksen ja muiden yksityisten rahoitusinstrumenttien tarjoamista mahdollisuuksista.

  • Kansainvälistymistä kehitetään muun muassa nostamalla pk- yritysten myynti- ja markkinointiosaaminen kansainväliselle tasolle sekä tukemalla kansainvälistymistä kehittämällä laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmiä.

Hankkeiden päärahoitus tulee ”Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020” Suomen rakennerahasto-ohjelmasta eri toimintalinjoilta. Päärahoittajina KOSEKin alueella toimivat Keski-Pohjanmaan liitto ja ELY-keskus, ja ne myöntävät hankkeelle EU:n ja valtion rahoituksen, KOSEK kuntarahoituksen osuuden.

Lisäksi on käytettävissä suoraan Euroopan komissiosta haettavia erillisrahoituksia.

KOSEK arvioi hankkeita ja myöntää kuntarahoitusta muun muassa hankkeen tavoiteasettelun, resursoinnin ja hankkeen pysyvyyden perusteella. KOSEKin kuntarahoituskriteerit