Palvelut hankkeille

Suuri osa EU:n alueiden, työllisyyden, elinkeinojen ja sosiaaliseen kehittämiseen tarkoitetusta tuesta kanavoidaan projektitoiminnan kautta. Projektit ovatkin tärkeä osa alueellista kehittämistoimintaa. Projekteilla edistetään yritystoiminnan sekä palveluiden kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta, sekä organisaatioiden omia sisäisiä kehittämisprosesseja.

Kokkolan alueella kuntarahoitusosuuden EU -hankkeisiin myöntää 1.1.2020 alkaen Kokkolan kaupunki. Kuntarahoitusta voit hakea www.kpkuntaraha.fi -sivustolla. Lisätietoja kuntarahan hakuprosessista :

https://www.kokkola.fi/hallinto/hankkeet/fi_FI/kuntarahoituksen_haku/?u4.highlight=kuntaraha