syyskuu 2011

Kokonaisvaltaisten taloushallintopalveluiden kysyntä kasvussa

Yrityspalvelu Hollstöm Oy on kasvanut 30 vuodessa yhden naisen yrityksestä 12 taloushallinnon ammattilaista työllistäväksi täyden palvelun tilitoimistoksi.


- Mariitta Hollström perusti yrityksen joulukuussa 1980. Itse aloitin yrityksessä vuonna 1997 ja toimitusjohtajana olen toiminut vuonna 2006 tehdystä sukupolvenvaihdoksesta lähtien, Marika Hollström kertoo.

Nimensä mukaisesti Yrityspalvelu Hollström Oy tarjoaa kokonaisvaltaisia taloushallinnon palveluita aina kirjanpito- ja palkanlaskentapalveluista verotus- ja yhtiöoikeuspalveluihin kuten esimerkiksi yrityskauppojen ja omistajanvaihdoksien hoitamiseen saakka.

- Perinteisesti tilitoimistot näkevät vain tositteita ja numeroita. Me toimimme laajemmin ja olemme mukana niin hinnoittelemassa tuotteita ja palveluita, tekemässä budjettia kuin mukana hallituksessa ja johtoryhmissäkin, Hollström kertoo.

Lähtökohtana on tehdä mahdollisimman tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa, jotta todella ymmärretään asiakasyritystä ja sen toimintatapoja. Vuonna 2004 käynnistetyn controller - palvelun myötä on menty yhä syvemmälle asiakkaiden toimintaan.

- Controller - palvelu tarkoittaa sitä, että olemme ihan fyysisestikin asiakkaan tiloissa tekemässä töitä. Mitä syvemmällä asiakasyrityksessä taas olemme, sitä paremmin pystymme palvelemaan asiakasta. Yhä enemmän ollaan menossa siihen suuntaan, että koko taloushallinto ulkoistetaan, Hollström toteaa.

 Sähköisten tilitoimistopalveluiden kehittäjä

Alusta lähtien Yrityspalvelu Hollström Oy:ssä on hyödynnetty tietotekniikkaa ja panostettu sähköisten tilitoimistopalveluiden kehittämiseen. Esimerkiksi sähköisiin tiliotteisiin, joita monessa alan yrityksessä ei ole käytössä vieläkään, on siirrytty jo 90 - luvulla. Tietotekniikan haltuunotossa etuna on ollut se, että omasta perhepiiristä on löytynyt atk-osaamista.

-  Toimimme asiakkaan kanssa samalla ohjelmalla. Asiakas joko käyttää meidän ohjelmiamme tai me menemme sisälle asiakkaan omiin ohjelmiin suorittamaan esimerkiksi palkanlaskentaa tai kirjanpitoa. Tällä tavalla tieto kulkee ja samalla säästyy kaikkien aikaa ja kustannuksia. Asiakasyrityksen tulosta pystytään lisäksi seuraamaan säännöllisesti, asiakkaalle tehdään käytännössä tilinpäätös kuukausittain, Marika Hollstöm kertoo.

Pääsääntöisesti asiakasyritykset käyttävät Yrityspalvelu Hollström Oy:n ohjelmia, mutta tästä voidaan sopia asiakaskohtaisesti sen mukaan millaisia palveluita asiakas haluaa ja minkä kokoisesta yrityksestä on kyse.

- Asiakasyritykselle meidän ohjelmien käyttö on helppoa, sillä pelkkä nettiyhteys riittää ja asiakasta opastetaan ohjelmien käytössä. Lähes kaikki asiakasyritykseen liittyvät paperit ovat sähköisessä muodossa ja sähköiset seurantaraportit saadaan sen mukaisesti, miten yritys itse haluaa, Hollström kertoo

Yrityspalvelu Hollström Oy:lle sähköisesti toimiminen mahdollistaa sen, että asiakkaita on ympäri Suomea aina pienestä toiminimestä satoja henkilöitä työllistäviin yrityksiin.

Osaamisen lisäksi vaaditaan sosiaalisia taitoja

Yrityspalvelu Hollström Oy työllisti 90-luvulla pitkän aikaa 7-8 henkilöä. Controller - palveluiden käynnistämisen sekä isompien asiakkuuksien myötä henkilöstön määrä on kasvanut 2000 - luvulla. Uusien asiakkuuksien saamiseen on vaikuttanut ennen kaikkea se, että asiakkuuksien hoitoon osoitetaan tarpeeksi resursseja ja ne hoidetaan kunnolla. Marika Hollström jopa huomauttaa, että mikäli ei ole tarpeeksi resursseja palvella asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla, niin silloin ei uusia asiakkaita oteta.

-  Henkilöstö on aina suhteutettuna asiakaskuntaan. Kaiken a ja o on se, että asiakkaat ovat tyytyväisiä. Sen taustalla taas on se, että henkilöstöllä on osaamista, he ovat motivoituneita ja tykkäävät sekä tästä työstä että tykkäävät palvella asiakkaita. Tämä on palveluammatti, joten sosiaaliset taidot ovat tärkeitä, hän painottaa.

Tilitoimistoalalla täytyy hallita monta eri yhtiömuotoa ja lakia, pitää osata suunnitella milloin tehdään mitäkin ja pystyä sietämään painetta. Täten henkilöstön osaaminen ja koulutus painottuvat. Yrityspalvelu Hollström Oy:ssä henkilöstön ikähaitari on laaja, mitä kautta myös tutkintonimikkeet vaihtelevat.

- Mikäli nuoremmista on kyse, niin laskentapuolen tradenomitutkinto on osoittautunut hyväksi ja sitä kautta tulee perusosaaminen. Tavoitteena kuitenkin on, että jokainen suorittaa arvostetun KLT - tutkinnon tai palkkapuolella PHT - tutkinnon, Hollström kertoo.

  Hoidettiinpa sitten asiakkaan palkka-asioita, kirjanpitoa, tilinpäätöstä tai verotusasioita toimitusjohtaja Marika Hollströmin mukaan tärkeintä on toimia sillä asenteella kuin asiakasyritys olisi oma yritys. Tällä asenteella Yrityspalvelu Hollström Oy on toiminut jo 30 vuoden ajan. Merkkipäivää juhlittiin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa helmikuussa.

Yrityspalvelu Hollström Oy:n kotisivuille>>>