syyskuu 2009

Asiakas ohjaa aidosti toimintaa

Kannuksen Keskuspesula Oy:n toimitilat sijaitsevat Kannuksessa, joskin toiminta-alue kattaa koko ympäröivän maakunnan aina Haapajärveä ja Kokkolaa myöden.


- Yritysasiakkaita meillä on ympäri maakuntaa. Lisäksi palvelupisteemme sijaitsevat Kalajoella, Ylivieskassa, Kokkolassa ja Nivalassa, joiden kautta meille tulee myös pyykkiä. Nämä pyykin vastaanottopisteet toimivat yhteistyöyrityksissämme ja pääsääntöisesti palvelevat yksityisasiakkaita, toimitusjohtaja Kristiina Liedes kertoo.

Kannuksen Keskuspesula Oy on ollut toiminnassa jo kolmenkymmenen vuoden ajan, mutta viitisen vuotta sitten Milko Liedes tuli mukaan kuvioihin omistajuuden kautta, ja Kristiina Liedes muutama vuosi myöhemmin johtamaan pesulan toimintaa.
- Entiset yrittäjät myivät liiketoiminnan alun perin neljälle uudelle omistajalle vuonna 2004 ja tällä hetkellä omistajia on kaksi. Tämä tuli meille monien pienten sattumusten seurauksena. Aluksi olin mukana vain yhtenä omistajana eikä sillä hetkellä ajateltu, että olisin itsekin tässä toiminnassa näin vahvasti mukana, elokuusta lähtien täysipäiväisesti pesulan toiminnassa mukana ollut Milko Liedes kertoo.

Koska toimintaa on laajennettu koko maakunnan alueelle, aiempien yrittäjien keskittyessä Kannukseen, on toimintaa jouduttu myös muuttamaan sen mukaisesti.
- Olemme hakeneet kasvua ja sitä kautta on jouduttu muuttamaan koko ajattelumallia ja liiketoimintatapoja. Lisäksi koneinvestoinnit ovat olleet välttämättömiä, että pärjäämme niillä markkinoilla ja siinä kilpailutilanteessa. Olemme uusineet viimeisen vuoden aikana lähes kaikki koneet ja laitteet sekä koneita varten kuluneena talvena olemme tehneet välttämättömän lisälaajennuksen, sanoo Kristiina Liedes.

Verkostoituminen hyödyttää kaikkia

Kannuksen Keskuspesula Oy:n toiminta kattaa kaiken pesemiseen liittyvän niin yksityisellä, julkisella kuin yrityspuolellakin.
- Kaikki vesi- ja kemiallisesta pesusta nahkavaatteiden pesuun ja siltä väliltä kuuluu meidän tuotteisiimme. Palvelemme koko rintamalla niin yksityis- kuin yritysasiakkaitakin, Kristiina ja Milko Liedes kertovat.

Suurin osa eli 90 prosenttia asiakkaista on yritysasiakkaita ja loput sitten yksityisasiakkaita. Liedeksien mukaan eniten tällä hetkellä työllistää laitostekstiilit eli sairaaloiden, vanhainkotien yms. laitospyykit.
- Olemme halunneet hajauttaa asiakaskuntaamme siten, että meillä on sekä kunnallisia asiakkaita, yksityisasiakkaita, teollisuusyrityksiä että isompia ja pienempiä yrityksiä. Se on tietoinen valinta, emme ole halunneet keskittyä pesemään vain tietyn tai tiettyjen laitoksien pyykkejä. Meillä kuitenkin on sellaiset puitteet, että voimme pestä täällä itse lähes kaikenlaista pyykkiä, Kristiina Liedes täsmentää.

Kuitenkaan aivan kaikkia palveluita ei tuoteta itse omissa tiloissa, vaan ne tuotetaan yhteistyökumppaneiden kautta. Liedekset korostavatkin verkostoitumisen merkitystä myös pesula-alalla, vaikka siihen heidän mukaansa alalla ei olla niin totuttu.
- Verkostoituminen alan ja muidenkin alojen yrityksien kanssa on yksi osa vahvuuttamme.  Jonkun mielestä voi olla aika uskaliasta tehdä yhteistyötä saman alan yrityksen kanssa. Me emme näe sitä kuitenkaan näin. Samankin alan yrityksien välillä voi tehdä yhteistyötä, benchmarkkausta puolin ja toisin tai vaihtaa tietoa, sillä siitä hyötyvät kaikki osapuolet yhtä lailla. Jokainenhan voi keskittyä tekemään sitä ja investoimaan siihen, missä on vahva, Kristiina ja Milko Liedes sanovat.

Kustannustehokkaasti asiakas huomioiden

Pesulapalveluissa on kilpailua aivan samalla tavalla kuin muillakin aloilla. Liedekset näkevät kilpailun kuitenkin vain hyväksi, sillä se auttaa kehittämään omaa toimintaa sekä pitää aktiivisena.
- Kustannustehokkuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä alalla pärjäämisessä. Pesulapalvelut pitää pystyä tuottamaan markkinahintaan, muuten ei kilpailussa pärjää. Markkinat määräävät hinnan ja meidän pitää luoda prosessit sellaisiksi, että me pystymme palveluita markkinahintaan tuottamaan, Milko Liedes toteaa.

Vahvuudekseen Kristiina ja Milko Liedes näkevät aidon asiakaslähtöisyyden, jota on kehitetty ja tullaan edelleen kehittämään.
- Asiakkaat ohjaavat meidän toimintaamme. Se ei ole mikään klisee, vaan asiakas on oikeasti meille tärkeä. Se minkä me asiakkaan kanssa sovimme ja mitä me lupaamme, niin se pätee, Kristiina Liedes kertoo.
Käytännössä asiakaslähtöisyys näkyy siinä, että palvelut suunnitellaan asiakkaan ja hänen tarpeidensa mukaan ja niistä myös säännöllisesti keskustellaan ja pyydetään palautetta asiakkaalta. Toisaalta myös vastavuoroisesti asiakkaalle saatetaan ehdottaa, miten asiakkaan pesulapalveluihin liittyviä sisäisiä toimintoja voidaan kehittää.

Kannuksen Keskuspesula Oy:n kehittämiseksi Kristiina ja Milko Liedeksellä on selkeä visio ja suunnitelmat, minkä mukaisesti toimintaa viedään eteenpäin.
- Liiketoiminnan kasvu on yksi osa-alue. Tällä hetkellä olemme tehneet osan suunnittelemistamme investoinneista ja nyt pitää katsoa, meneekö tämä meidän suunnitelmien mukaisesti ennen kuin teemme seuraavia investointeja. Pienyrittäjän täytyy investoida varovasti. Investoinnit pitää pystyä maksamaan takaisin, he sanovat.

Kuvateksti: Kristiina ja Milko Liedes luottavat vahvasti omaan toimintaansa. Heidän mielestään vain hyvän toiminnan kautta pystytään saavuttamaan hyvä maine. Se on pitkä tie eikä siihen ole olemassa oikoteitä.

Kannuksen Keskuspesula Oy:s hemsidor >>>