lokakuu 2010

Asukkaiden omatoimisuutta tukien

Hoitokoti Villa Mariassa aamupäivä sujuu leppoisissa merkeissä. Hoitokodin keittiöstä kuuluu ruuanlaiton ääniä, jälkiruokakiisselit ovat jo valmiina tarjoilupöydällä. Kaksi vanhusta katselee televisiosta aamupäivän sarjaa ruuan valmistumista odotellessaan. Hieroja piipahtaa kysäisemään, kuka seuraavaksi olikaan hierontavuorossa.


Marinkaisissa sijaitseva hoitokoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa muistisairaille. Toiminnan taustalla on kokkolalainen Villa Marin Hoitopalvelut Oy, palvelukotitoimintaa, kotipalveluita ja kotisairaanhoitoa tarjoava kahden perheen hyvinvointialan yritys.
- Yritys perustettiin kesällä 2004. Silloisella Lohtajan kunnalla oli tarvetta lisääntyvän vanhusväestön ja muistisairaiden hoitoon. Minulla on 25 vuoden kokemus sosiaalipalvelualan yritystoiminnasta, joten sitä kautta palveluita osattiin alun perin kysyä. Kilpailutuksen kautta pääsimme tuottamaan tätä palvelua, yrittäjä Martti Matikainen kertoo.

Perustamisesta lähtien palvelukonsepti on pysynyt samana: asukkaat saavat tarvitsemansa hoidon ja palvelut Villa Mariasta. Hoitokodissa on yhteensä 18 hoitopaikkaa, mutta asukasmäärä vaihtelee ajankohdasta riippuen.
- Meillä on sekä pitkäaikaisia että lyhytaikaisia hoitopaikkoja. Lyhytaikaiset hoitopaikat on tarkoitettu esimerkiksi omaishoitajien vapaapäivien lomituksiin. Asukkaita Villa Mariassa on niin Lohtajan alueelta kuin ympäristöstäkin. Vaikka etusija on Lohtajan alueella asuvilla, mitkään kuntarajat eivät ole esteenä, Matikainen täsmentää.

Ammattilaisten tiimityötä

Asukkaiden hyvinvoinnista ympäri vuorokauden huolehtii kolmessa vuorossa yhteensä yhdeksän hoitajaa sekä keittäjä, joka osallistuu myös avustaviin hoitotöihin. Oman henkilökunnan lisäksi hoitokodissa käy yksityinen lääkäri sekä jalkahoitaja, hieroja ja kampaaja.
- Minä yhdessä toisen yrittäjän, Tarja Revon, kanssa vastaamme hallinnosta ja virallisista yhteyksistä, mutta näin pienessä yrityksessä olemme myös arjen askareissa mukana. Hoitotyöhän on tiimityötä, Martti Matikainen kertoo.
Hoitohenkilökunnalla on monipuolinen hoitoalan osaaminen ja koulutus, mutta erityisesti henkilökunta on kouluttautunut muistisairauksien hoitoon.

Villa Marissa virikkeelliseen toimintaympäristöön on kiinnitetty huomiota, millä on suuri merkitys muistisairauksien hoidossa. Hoitokodista on pyritty luomaan mahdollisimman kodinomainen ja asukkaan omatoimisuutta tuetaan niin toimintatavoilla kuin esteettömyydelläkin. Virikkeitä tarjotaan muun muassa laulupiirin tai seurakunnan vierailujen muodossa tai osallistumalla vaikkapa Lohtajan kirkkomusiikkijuhlille.
- Kukin asukas on mukana yhteisessä toiminnassa yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asukkaita tuetaan oman jaksamisensa mukaan osallistumaan erilaisiin arkisiin ja kotoisiin askareihin, mikä samalla aktivoi liikkumaan ja virkistää mieltä, Matikainen kertoo.

Monipuolista yhteistyötä

Yrityksessä on lähes alusta lähtien tehty yhteistyötä Marinkaisten koulun pienluokan kanssa. Perusopetuksen ja vanhustyön yhteistyö lähti liikkeelle erityisluokanopettaja Sari Puution ideasta. Pienluokan oppilaat ovat vierailleet hoitokodissa esiintymässä sekä olleet vanhusten seurana ulkoilussa, lukemassa lehtiä tai keskustelukumppaneina.

- Oppilaat ovat tehneet pieniä avustavia tehtäviä, ihan oikeita töitä. Se on ollut erittäin hedelmällistä heille ja heidän taitojensa kehittymisen kannalta. He osallistuvat oikein innolla. Oppilaat näkevät oikeaa työtä ja oppivat suhtautumaan vanhuksiin. Lapset ovat kyllä niin luonnollisia eikä heillä ole minkäänlaista ennakkosuhtautumista, Matikainen kiittelee.
Myös asukkaat ovat ottaneet yhteistyön hyvin vastaan ja se antaa heille lisää virikkeitä. Matikainen on vakuuttunut, että hyvä yhteistyö jatkuu ja kehittyy eteenpäin. Hänen mukaansa tällainen toimintatapa tulee leviämään muuallekin.

Viime vuosina toimintaympäristö on muuttunut ja hyvinvointialan yrityksiä on syntynyt yhä enemmän. Martti Matikainen arvelee, että vasta viime vuosina ajatusmaailma on muuttunut eikä hyvinvointipalveluiden tuottamista nähdä pelkästään yhteiskunnan tehtäväksi.
- Me suhtaudumme avoimin mielin ja pidämme yhteistyötä tärkeänä. Asiakkaita kyllä riittää sekä yksityisille että julkisille palveluille. Yksityiset palvelut ovat yksi hyvä vaihtoehto. Molemmat palvelut ovat tarpeellisia ja yhteistyön täytyy pelata puolin ja toisin, hän pohdiskelee.

Matikainen ei ole huolestunut kilpailusta, vaan pitää sitä piristävänä tekijänä niin yksityiselle kuin julkisellekin sektorille ja luottaa siihen, että kun on innostuneita tekijöitä, saadaan luotua jotakin uutta.