heinäkuu 2010

Palkitsevaa ja mielenkiintoista työtä

Kälviän keskustan tuntumassa sijaitseva Kokkolan Eläinlääkintä on pieneläinten hoitoon ja lääkintään erikoistunut yritys, jonka toiminnasta vastaa erikoiseläinlääkäri Pentti Tapio yhdessä vaimonsa ja yrityksen toisen omistajan Sirpa Tapion kanssa.


- Erikoistuin aikoinani pieneläinsairauksiin, potilaisiin kuuluvat kaikki lemmikkieläimet aina koirista ja kissoista pieniin jyrsijöihin ja matelijoihin, Pentti Tapio kertoo.

Koirien osuus potilaista on suurin, mutta 30 toimintavuoden aikana kissojen hoito on lisääntynyt valtavasti. Tähän on syynä se, että nykyään maalaiskissojakin hoidetaan ja ne pääsääntöisesti leikataan. Lisäksi rotukissaharrastus on lisääntynyt alueella merkittävästi.

Kokkolan Eläinlääkinnän vastaanotolla töitä tehdään usein aamuvarhaisesta iltaan saakka. Varsinaista rajattua puhelinaikaa ei ole, vaan yleensä asiakkaat soittavat pitkin päivää. Puhelimessa neuvotellaan, annetaan ohjeita ja tarvittaessa sovitaan vastaanottoajasta.
-Olen tavallaan opettanut asiakkaat siihen, että tänne soittaessaan he saavat puhua suoraan eläinlääkärin kanssa. Vaikka soitot vievätkin eläinlääkärin aikaa, niin puhelimessa pystyy hyvin keskustelemalla asiakkaan kanssa selvittämään, kuinka kiireellisestä tapauksesta on kyse tai onko ylipäätään tarvetta käynnille vai olisiko hyvillä neuvoilla ja kotihoidolla asiat saatavissa järjestymään.

Oma yritys lähti halusta työskennellä elävien eläinten parissa

Kokkolan Eläinlääkintä perustettiin vuonna 1980, joten kuluvan vuoden syyskuussa tulee 30 toimintavuotta täyteen. Perniöstä kotoisin oleva Pentti Tapio mieltyi isänsä synnyinseutuun toimiessaan kesäisin viransijaisena. Tarkoitus oli hakeutua alueelle kunnaneläinlääkäripraktiikkaan. Tuohon aikaan alueella ei kuitenkaan ollut avoimia virkoja ja hän päätyi valtion tarkastuseläinlääkäriksi lihateollisuuden palvelukseen.

-Olen perheestä, jossa on aina ollut paljon koiria ja kliininen työ on aina kiinnostanut, joten oli aika luonnollista suunnitella pieneläinvastaanoton avaamista. Tilat löytyivät silloisen kaupunginjohtaja Esko Lankilan avustuksella vanhasta rahatoimistosta, sittemmin radiotalosta, vanhan vesitornin juurelta ja niissä tiloissa toimittiin 11 vuotta, hän kertoo.

Omaa vastaanottoa pidettiin varsinaisen palkkatyön ohessa omalla vapaa-ajalla, päivisin työjaksojen välissä sekä työpäivän päättyessä aina iltamyöhään saakka. Apuna yrityksessä toimi silloin, kuten edelleenkin Pentti Tapion vaimo, joten voidaan puhua kahden hengen yhteisyrityksestä. Lähtökohtaisestikin heillä oli tarkoituksena itsensä työllistäminen.

Vaikka oman talon rakentamisen yhteydessä vuonna 1982 rakennettiin myös talon kellarikerrokseen vastaanottotilat, niihin Kokkolan Eläinlääkintä siirtyi vasta 90-luvun alussa.
-Meillä oli kuitenkin tilat Kokkolassa ja palkkatyökin oli siellä. Siihen aikaan maailma oli myös toisenlainen. Sitä kuvitteli, että mikäli lähtee Kokkolasta pois, niin sitten ei tule potilaita. Kun sitten siirryin varsinaisessa päivätyössäni Kannukseen, niin vasta silloin siirsimme vastaanoton nykyisiin tiloihin. Viimeiset kymmenkunta vuotta olen toiminut täyspäiväisenä yksityisyrittäjänä, Pentti Tapio toteaa.

Asiakkaita laajalta alueelta

Kokkolan Eläinlääkinnällä asiakkaat tulevat melko laajalta alueelta aina Raahesta ja Oulaisista Pohjanmaan ruotsinkieliselle rannikkoalueelle saakka. Mielenkiinto metsästys- ja käyttökoirien tavallista perhekoirista poikkeaviin ongelmiin sekä oma harrastus kenneltoiminnan ja metsästyksen parissa tuo asiakkaista toisinaan paljon kauempaakin.

- Vaikka kysyntää riittäisi ja se yrittäjyyden kannalta olisi ehkä järkevää, emme ole halunneet lähteä laajentamaan toimintaamme oman perheen ulkopuolelle. Ehkä olen jotenkin kokenut, että tämä on meidän oma juttumme ja henkilökohtaisella panoksella olemme yrittäneet luoda asiakaskuntaa, Pentti Tapio pohtii. 

Hän kiittelee olevansa siinä onnellisessa asemassa, että on koko ajan saanut olla täystyöllistetty, eikä varsinaista markkinointia ole tarvittu. Ennemminkin tieto kulkeutuu suusta suuhun, kun eläinten omistajat kertovat toisilleen kokemuksistaan.

Työpäivät venyvät helposti melko pitkiksi, mutta mielenkiintoinen työ auttaa jaksamaan, kahta samanlaista päivää ei ole.
- Pienyrittäjän eläkkeelle jääminen on aina ongelma. Todennäköisesti työura jatkuu eläkeiän täytyttyäkin työpäivän pituutta säätelemällä, kertoo 58-vuotias yrittäjä.

Pentti Tapion mukaan eläinlääkintä on kokonaisvaltaista toimintaa. Eläimen sairaus koskettaa koko perhettä ja eläinlääkärin pitää myös osata tukea omistajia, kun he joutuvat tekemään vaikeitakin päätöksiä oman lemmikkinsä suhteen.