kesäkuu 2010

Elämys korun muodossa

Korumuotoilija Johanna Hautamäen työpöydällä on sormustyömaa ja toisella työpöydällä työn alla on tilaustyö, jossa yrityksen logosta on suunniteltu oma korunsa. Työhuoneen takaseinää peittää kaunis, vanhoista ikkunoista tehty vitriinikaapisto, jossa on esillä Hautamäen suunnittelemia ja valmistamia kaula- ja korvakoruja sekä sormuksia. Kaikkialla näkyy Hautamäen käden jälki, jopa työtuoli on itse suunniteltu.


- Minulla on muotoilualan koulutus ja suuntautumisvaihtoehtona oli jalometalli. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tekisin pelkästään koruja, vaan voisin työskennellä vaikkapa teollisen muotoilun suunnitteluryhmässä, Johanna Hautamäki kertoo.

Hautamäki näkee itsensä ennen kaikkea muotoilijana kuin koruntekijänä. Toisaalta hän on aina tykännyt tehdä jotakin käsillään sekä on ollut kiinnostunut metallien työstämisestä, mikä sai hänet myös jatkamaan opintojaan käsi- ja taideteollisesta Kuopion Muotoiluakatemiaan.
- Valmistuin Kuopiosta vuonna 2002 ja silloin perustin myös toiminimen. En niinkään näe yritystä itseisarvona, vaan minulle yritys on väline, millä teen tätä työtäni. Ilman omaa yritystä tällä alalla ja alueella ei muuten olisi kovin helppo työllistyä, Hautamäki toteaa.

Hänen mielestään luovien alojen yritys ei mukaudukaan perinteisen yritystoiminnan muottiin. Monelle luovan alan toimijalle yritys on vain keino tehdä sitä omaa juttua ja kanavoida tulot.

Toimiva palvelukonsepti

Työhuone jo kertookin Johanna Hautamäen laajasta repertuaarista. Omat korumallistot ja niiden jatkuva kehitteleminen kuuluvat asiaan. Kulta ja hopeatuotteiden lisäksi Hautamäki on jo pitkään valmistanut koruja myös kierrätysmateriaaleista. Muun muassa kiväärin hylsyistä tai kasettinauhasta syntyy hänen käsissään koruja, joista ei heti alkuperäistä materiaalia voisi arvata.
- Kierrätysmateriaalien käyttäminen on lähtenyt ihan luontaista kautta. Materiaalit ovat kuitenkin arvokkaita eikä ylijääneitä materiaaleja raaski heittää pois, vaan niistä mieluummin kehittelee jotakin uutta. Pyrin tilaustöissäkin mahdollisimman kestäviin ratkaisuihin, hän toteaa.

Hautamäki suunnittelee ja valmistaa koruja sekä korusarjoja tilauksesta niin yksityisille kuin yrityksillekin. Yritysten kanssa työskentelyyn hän haluaa panostaa entistä enemmän, kunhan työn ohella suoritettavat opinnot poikkitieteellisessä Design, media & markets - maisteriohjelmassa Lapin yliopistossa on saatu päätökseen.
- Olen suunnitellut muun muassa Lohtajalle ja Kälviälle kuntakorut sekä Tervaporvarille arvomerkin. Nyt työstän Peltopyylle omaa korua käytettäväksi liikelahjana ja myytävänä koruna. Varta vasten yritykselle, kunnalle tai muulle organisaatiolle suunnitellulla korulla on suuri imagoarvo. Saaja kokee sen usein arvokkaammaksi kuin jonkin tusinatuotteen, Hautamäki kertoo.

Hautamäen tavoitteena on kehittää yrityksien ja organisaatioiden tilaustöistä entistä toimivampi palvelukonsepti. Tässä erityisen tärkeänä hän pitää asiakaspalvelun kannalta järkevän itsetekemisen asteen löytämistä.
- Haluan itse keskittyä enemmän suunnittelemiseen ja ideoimiseen sekä hyödyntää valmistuksessa alihankintaa. Kaikkea ei ole järkevää tehdä itse. Alkuperäiskappaleen valmistan käsin itse, mutta sitten voin käyttää alihankintaa muun muassa aihioiden valussa. Mikäli tekisin jollekin yritykselle vaikkapa 150 korua käsityönä alusta loppuun asti, niin hinta kohoaisi liian korkeaksi, hän kertoo.

Vapaus toimia monipuolisesti

Hautamäki on halunnut tarkoituksella pitää yritystoiminnan pienenä ja mahdollisimman joustavana. Tällöin voi toimia kuin freelancer ikään ja on vapaa keskittymään myös sellaisiin projekteihin, jotka eivät välttämättä yrityksen kassaa kerrytä. Hänen mukaansa erilaiset toimintamuodot kuitenkin tukevat toinen toisiaan.
- Oman taiteen luomisessa saa revitellä ja vaikka taidekorut eivät sellaisenaan aina sovellu käyttöön, niin taiteellisesta tekemisestä saa kuitenkin toteuttamiskelpoisia ideoita myös muuhun työhön. Monta kertaa myös taide tai niin sanotut ei-kaupalliset projektit saattavat poikia myös kaupallisia toteutuksia. Esimerkiksi Kruunuhääperinteeseen liittyvään kunniakruunuun olen tehnyt myös korusarjan, joka tulee myytäväksi muun muassa Pohjanmaan museoon, Hautamäki sanoo.

Oleellisena osana toimintaan kuuluu myös opetustyö. Hautamäellä on omaan alaansa liittyen ammatillisen opettajan pätevyys ja hän pitää korukursseja ja tekee sijaisuuksia ammatillisissa ja käsi- ja taideteollisissa oppilaitoksissa sekä myös perusopetuksen puolella.
- Opetustyö on hyvää vastapainoa. Tämä on melko yksinäistä hommaa ja opetustyössä pääsee taas osaksi työyhteisöä. Olen voinut hyödyntää omaa muotoilualan osaamistani erityisesti museopajoissa K.H.Renlundin museolla. Perusopetuksessakin saa toisinaan itse suunnitella tunteja, jotka liittyvät omaan alaani. Lisäksi olen ollut mukana lasten ja nuorten kuvataideleireillä Ullavassa, hän toteaa.

Hautamäki työskentelee Kälviällä kotinsa yhteydessä sijaitsevassa työhuoneessa. Tiettyjä aukioloaikoja työhuoneella ei ole, vaan se on auki tarvittaessa.
- Hyvä tapa on soittaa ja kysyä, milloin olen paikalla. Mielestäni tämä on asiakkaallekin tietynlainen elämys ja onhan tässä paljon henkilökohtaisempi ote, kun voi sopia suoraan minun kanssani sellaisen ajan, mikä molemmille sopii parhaiten. Sehän voi olla vaikka iltayhdeksältä, hän painottaa.

Korumuotoilija Johanna Hautamäki näkee vahvuuksikseen suunnittelun ja henkilökohtaisen palvelun. Hän pyrkii huomioimaan asiakkaan tarpeet mahdollisimman hyvin, mutta tuomaan samalla oman ammattitaitonsa asiakkaan käyttöön.