joulukuu 2020

Teknologiaa puhtaan vedyn tuottamiseen

Maailmalla etsitään kuumeisesti ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Hydrogenius Oy on kokkolalainen startup-yritys, joka kehittää teknologiaa puhtaan vedyn tuottamiseen. Teknologia tekee energiantuotannosta nollapäästöistä, ja parhaimmillaan jopa hiilinegatiivista.


- Uskomme todella lujasti tähän teknologiaan, ja mikä parasta, pääsemme oikeasti vaikuttamaan siihen, miten hiilidioksidipäästöjä saadaan alemmaksi. Töitä teknologian kehittämiseksi pitää tehdä lujasti, mutta tunnelmat ovat erittäin hyvät, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Laura Rahikka.

Hänen lisäkseen yhtiön perustajiin kuuluvat Matti Malkamäki hallituksen puheenjohtajana sekä Niina Grönqvist ja Pertti Miettunen. Rahikan mukaan nelikossa yhdistyvät teknologia- ja kemianosaaminen, energiamarkkinaosaaminen sekä startup- ja rahoitusosaaminen.

 

Hiilellä tärkeä rooli

 

Vety varastoi energiaa, ja esimerkit maailmalta osoittavat, että vetyä pidetään laajasti ratkaisuna, jonka avulla energiantuotannossa on mahdollista päästä eroon hiilidioksidipäästöistä. Tällä hetkellä vetyyn perustuvat ratkaisut keskittyvät paljolti elektrolyysillä valmistettuun vetyyn. Siinä sähköä tuotetaan käytännössä aurinko- tai tuulivoimalla. Hydrogeniuksen kehittämässä teknologiassa puhdasta vetyä valmistetaan maakaasusta tai biokaasusta poistamalla hiili, jolloin jäljelle jää vetyä.
- Elektrolyysi on yksi hyvä vaihtoehto, mutta se vie paljon energiaa. Maakaasua energiantuotannossaan käyttävien pk-yritysten ei myöskään ole välttämättä helppoa ottaa elektrolyysiä käyttöönsä, koska se vaatii laitteistomuutoksia. Meidän teknologiamme sen sijaan mahdollistaa vedyn hyödyntämisen sellaisenaan olemassa olevassa prosessissa. Näemme, että tämä on erittäin hyvä teknologia käytettäväksi jatkossa elektrolyysivedyn ja muiden vedyn tuotantomuotojen rinnalla, Laura Rahikka selvittää.

Hydrogeniuksen teknologiassa myös hiilellä on tärkeä rooli. Maakaasusta tai biokaasusta poistettava hiili on puhdas korkean arvoluokan tuote, jota voidaan käyttää esimerkiksi akku- ja elektroniikkateollisuudessa raaka-aineena.

 

Rahoittajat olleet myönteisiä

 

Hydrogeniuksella on kehitystyössä apunaan Oulun yliopiston soveltavan kemian tutkimusryhmä professori Ulla Lassin johdolla sekä Tampereen yliopisto. Tähän asti tekeminen on keskittynyt laboratoriomittakaavan kokeisiin. Seuraavaksi suunnitelmissa on rakentaa hieman suuremman mittakaavan laitteisto Kokkolan suurteollisuusalueelle, ja tutkia teknologian skaalautuvuutta.
- Asiakaspilotti on tarkoitus rakentaa vetyä hyödyntävän teollisuuslaitoksen kylkeen. Paikka on vielä auki, mutta olemme aikatauluttaneet asiakaspilotin vuosille 2022-2023. Vuosi siitä voisimme olla kaupallisessa vaiheessa, Rahikka kertoo.

Hydrogenius on mukana sekä EU:n komission lähellä toimivassa European Clean Hydrogen Alliancessa että Suomen vetyklusterissa. Rahoittajatkin ovat olleet kehitystyölle myönteisiä.
- Rahoittajat haluavat edistää suomalaista teknologiaa, jolla pystytään vaikuttamaan ilmastonmuutokseen maailmanlaajuisesti. Euroopassa käytetään paljon maakaasua, ja tämä teknologia on helppo skaalata sekä pienille että isommille laitoksille. Lisäksi ne saavat lisäarvoa syntyvästä hiilestä. Olemme myös saaneet erittäin arvokasta tukea sekä Business Finlandilta että Pohjanmaan ELY-keskukselta, Laura Rahikka toteaa.

 

Kuvanteksti: Hydrogenius Oy:n toimitusjohtajan Laura Rahikan mukaan yhtiön kehittämä teknologia tekee energiantuotannosta nollapäästöistä, ja parhaimmillaan jopa hiilinegatiivista.


Hydrogenius Oy:n verkkosivut >>>

Teksti: Jorma Uusitalo