huhtikuu 2020

Koronaepidemian luomaan force majeure -syyhyn voi vedota sopimuksissa

Ratkaisu kuitenkin aina tapauskohtainen


Force majeure -sanat ovat tulleet julkisuudessa esille viime aikoina selvästi useammin kuin ennen.

Wikipedian mukaan Force majeure eli ylivoimainen este tai tapahtuma on sopimusoikeudessa käytettävä termi, joka tarkoittaa sopimuksen osapuolista riippumatonta, odottamatonta poikkeuksellista tapahtumaa, joka estää sovitun velvollisuuden täyttämisen.

Kosekin järjestämässä webinaarissa Keski-Pohjanmaan yrittäjien puheenjohtaja, varatuomari Kimmo Hanhisalo totesi yleisellä tasolla, että koronaepidemia sinällänsä muodostaa joissakin toiminnoissa tällaisen ylivoimaisen esteen, mihin voidaan vedota, mikäli sopimusta ei kyetä toteuttamaan, mutta mitään yhtäläistä linjauksia kaikkia sopimuksia koskien ei voida tehdä.

-          Force majeure -perusteeseen vetoavan on osoitettava, millä konkreettisella tavalla virus on estänyt sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen. Tällaisesta esteestä täytyy ilmoittaa toiselle sopijaosapuolelle niin pian kuin mahdollista, ei esimerkiksi kuukausien kuluttua. Tällaista ylivoimaista estettä arvioidaan aina yksittäistapauksittain, Hanhisalo toteaa.

Hän korostaa, että esimerkiksi pelkästään se, että nyt tässä tilanteessa aiemmin tehty sopimus ei ole taloudellisesti niin järkevä kuin oli aiemmin, ei riitä sopimuksen purkuun tai muuttamiseen.

-          Toisaalta Force majeure -perusteeseen voidaan vedota, vaikkei siitä olisi sopimustekstissä erikseen mainittukaan. Uusiin sopimuksiin tämä kohta on hyvä kirjata, mutta juridisesti Force majeureue’en voidaan vedota ilman, että siitä olisi mainittukaan aiemmin tehdyssä sopimuksessa.

Force majeure -perusteeseen voidaan vedota mikäli kaikki nämä kohdat täyttyvät:

-          yllättävät tapahtumat sattuvat sopimuksen tekemisen jälkeen

-          tapahtuu asioita, joihin sopimusosapuolet eivät ole voineet vaikuttaa

-          tapahtumat eivät olleet sopimusta tehdessä ennakoitavissa

-          tapahtumat estävät sopimuksen täyttämisen kokonaan tai osaksi tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi.

Mikäli aiemmin tehtyä sopimusta ei pysty toteuttamaan, Hanhisalon mielestä kannattaa neuvotella sopimuksen sovittelusta, erilaisesta sisällöstä, toimitusajan pidentämisestä, maksuajan pidentämisestä, vahingonkorvauksista ja/tai viivästyskorosta tai sopimussakosta vapauttamisesta.

-          Yleensä aina sopimuksen muokkaaminen on parempi vaihtoehto kuin sopimuksen purkaminen kokonaan.

On hyvä muistaa, että nykyinen tilanne ei jatku loputtomiin. Eli vaikka nyt ei pystyisikään sopimuksen edellyttämiä asioita tekemään, niin voi olla, että muutaman kuukauden kuluttua tilanne normalisoituu ja sopimuksen mukaista toimintaa voi ainakin osittain jatkaa.


Mukana seminaarissa olivat KOSEKin yrityskehittäjät Sabina Storbacka, Reijo Kinnunen ja moderaattorina Reija Harlamow Future Cleantech Solutions -hankkeesta.

FCS-projektiyhteistyö on Interreg Botnia-Atlantica ohjelman päärahoittamaa ja mahdollistaa erilaisten digitaalisten tiedonvälitysalustojen testauksen.

 

Teksti: Hannu Lehto / KPK Media

Yrittäjien korona-tietoa sivusto >>>

Tallenne webinaarista >>>