maaliskuu 2020

Business Finlandilta ja ELY-keskuksilta apuja yritysten kehitystoimintaan

Tässä asiantuntijat kertovat perusperiaatteet tuille


Koronaviruksen aiheuttamien toimenpiteiden takia tulonmenetyksiä kokeneet yritykset voivat saada mittaviakin summia tukea yrityksen toiminnan kehittämiseen.  

Tämä oli yhteinen viesti senior director Kari Komulaisella (Business Finland) sekä kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Tomi Saksalla (ELY-keskus) maanantaina 30. maaliskuuta Kosekin järjestämässä webinaarissa. 

-          Karkea jaottelu on, että Business Finland hoitaa kaikki vähintään 6 työntekijää työllistävien yritysten hakemukset. ELY-keskukset pienemmät firmat, Kari Komulainen aloittaa. 

Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Tukea eivät voi saada sellaiset yritykset, joiden toimintaan koronaviruksesta aiheutuneet toimenpiteet eivät vaikuta. 

Miten koronan vaikutus sitten mitataan tai todennetaan? Komulainen vastaa, että Business Finland ei hae näihin kysymyksiin vastausta miltään kolmannelta osapuolelta. 

-          Yrityksen kuuluu hakemuksessa kertoa vaikutuksista, ja tarvittaessa kysymme tarkentavia kysymyksiä yrityksestä. Mistään muualta emme lähde niitä selvittämään, Komulainen sanoo. 

-          Tuet ovat nimenomaan yrityksille, joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä, Saksa kertoo. 

Rahoitusta voivat hakea kotimarkkinoilla toimivat yritykset. Rahoitusta ei myönnetä suurille yrityksille, yksityisille elinkeinonharjoittajille, julkisille organisaatioille, säätiöille tai yhdistyksille. 

Business Finlandin puolelta rahoitus on vaiheistettu kahdeksi palveluksi, joita voi hakea kumpaakin tai vain toista:  

1.       Esiselvitys on tarkoitettu nimensä mukaisesti selvitystyöhön uusista liiketoiminnoista. Tällaisia voivat olla myös uudet alihankintaketjut tai tuotannon uudelleenorganisoiminen. Avustus tähän esiselvitykseen olisi maksimissaan 10¿000 euroa, ja omavastuuosuus tämän päälle vähintään 2500 euroa. 

2.       Kehittämisrahoituksella taasen toteutetaan kehittämistoimenpiteitä. Näiden avulla luodaan yritykseen uusia ratkaisuja tuotantoon liittyen. Tässä avustussumma voi olla 100¿000 euroa, jolloin omavastuuosuus olisi vähintään 25¿000 euroa. 

Joissakin yrityksissä voidaan nyt parhaillaan miettiä esimerkiksi nettikaupan perustamista. Voiko tällaiseen saada tätä rahoitusta? 

-          Periaatteena on, että uudenlaisten jakelukanavien selvittämiseen voi saada tukea, mutta ei uuden jakelukanavan toteuttamiseen (esim. nettikaupan koodaamiseen), Komulainen vastaa. 

 

ELY-keskuksen puolella kaksi eri tukimuotoa on nimetty 1) tilanneanalyysin tekemiseen ja 2) kehittämistoimenpiteisiin. Tilanneanalyysiin liittyvissä rahoituksissa maksimisumma on 10 000 euroa ja kehittämistoimenpiteisiin liittyvä avustus maksimissaan 100¿000 euroa, mutta kummassakin tapauksessa kuitenkin korkeintaan 80 prosenttia koko kustannusarviosta. 

ELY-keskuksen Saksa huomauttaa, että avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta kaikkien muiden toimialojen yrityksille paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille.  

-          Myöskään toiminimet tai yksityiset elinkeinonharjoittajat eivät kuulu tämän tuen piiriin, Saksa tietää. 

Kummatkin asiantuntijat korostivat webinaarissa, että nämä tuet ovat nimenomaan tarkoitettu kehittämistyöhön, ei käyttöpääomaksi. 

Kummankin osalta hakemus tulee tehdä sähköisesti Business Finlandin tai ELY-keskuksen sivujen kautta.  

-          Liitteitä ei kannata lähettää. Kysymme tarvittaessa lisätietoa, jos sitä hakemuskaavakkeen mukana ei ole. 

-          Päätöstä nopeuttaa, jos kaupparekisterissä on yrityksen vahvistettu tilinpäätös vuodelta 2018. Ja jos vuodelta 2019 on erääntynyttä verovelkaa, sen maksujärjestelystä pitää olla sovittu. Mahdollinen verovelka tältä vuodelta ei vaikuta avustuksen myöntämiseen. Rahoitus voidaan myöntää myös yritykselle, joka on hyväksytyssä velkasaneerauksessa, Komulainen tietää. 

Kukaan ei osaa tässä vaiheessa arvioida kauanko hakemusten käsittely vie aikaa. 

-          Odotettavissa on, että Business Finland saa viikossa saman verran rahoitushakemuksia kuin aikaisemmin kahden-kolmen vuoden aikana, joten tilanne on aivan uusi. Nykykäsitykseni mukaan hakemusten käsittelyajoissa puhutaan kuitenkin mieluimmin viikoista kuin kuukausista, Komulainen sanoo. 

Saksan mukaan ELY-keskuksessa sisäisesti organisoidutaan nyt uudestaan, jotta hakemuksia voitaisiin käsitellä mahdollisimman nopeasti.  ELY-keskuksiin on tulossa erillinen puhelinpalvelu, jotta palvelu joustavoituisi.  

 
Mukana webinaarissa olivat myös KOSEKin yrityskehittäjät Sabina Storbacka, Pekka Pohjola ja moderaattorina Reija Harlamow Future Cleantech Solutions -hankkeesta. 
 
FCS-projektiyhteistyö on Interreg Botnia-Atlantica -ohjelman päärahoittamaa ja mahdollistaa erilaisten digitaalisten tiedonvälitysalustojen testauksen. 

 

Teksti: Hannu Lehto / KPK Media

 

Business Finland >>>  

ELY-keskus poikkeustilanteiden rahoitushaku >>>