huhtikuu 2020

Veneteollisuus menestyy erikoistumalla

Kokkolalaisen veneenrakennuksen juuret ulottuvat satojen vuosien päähän. Kokkolan kaupungin 400-vuotisjuhlavuonna paikallinen veneteollisuus nojaa vahvasti perheyrittäjyyteen ja erikoistumiseen.


Nord Star-veneistään tunnettu Lindkvistin suku aloitti veneenrakennuksen tasan 100 vuotta sitten. Asialla oli Sivert Lindkvist, joka rakensi pienten kalastusveneiden ja hinaajien lisäksi kelaveneitä uittotyömaille. Nord Stareja valmistavan Linex Boat Oy:n toimitusjohtaja ja pääomistaja Olli Lindkvist sanoo veneenrakennuksen perinteen ja osaamisen kumpuavan vielä paljon kauempaa kuin Sivert-isoisän aikakaudelta.

- Kokkola sai tapulioikeudet 1765. Se vauhditti tervan vientiä ja laivanrakennusta, ja kokkolalaisia laivoja myytiin moniin Euroopan satamakaupunkeihin. Tuon ajan kuuluisilla kokkolalaisilla laivanrakentajilla on iso merkitys, kun puhutaan paikallisesta veneteollisuudesta tänä päivänä, Olli Lindkvist sanoo.

Sivertin pojat Rude ja Sven jatkoivat isänsä jalanjäljillä, mutta eri polkuja. Lasikuitu teki tuloaan veneenrakennukseen, ja Rude opetteli uutta materiaalia 1950-luvulla Lidingövarvetilla Tukholmassa. Koska Sivert ei hyväksynyt lasikuitua, Sven siirtyi Öja Båtar-yrityksen palvelukseen sekä osakkaaksi, ja oli myöhemmin avainroolissa suunnittelemassa Edy Sarinille Minor-veneitä, nykyisiä Sargoja.

- Rude-isäni ryhtyi tekemään pieniä erikoisveneitä, ja minä tulin mukaan 1980-luvun alkupuolella. 1983 aloimme valmistamaan isossa mittakaavassa suuren suosion saaneita Sea Star-veneitä sekä pelastusveneitä aina siihen asti, kunnes 90-luvun lama pysäytti venealan. Kaikkiaan valmistimme noin 5 000 Sea Star-matkavenettä, Lindkvist kertoo.

 

Korkea kotimaisuusaste

 

Seuraava menestystarina sai alkunsa 1999. Uusia avauksia miettineet isä ja poika olivat havainneet, että markkinoilla kasvoi hytillisten walkaround-veneiden kysyntä. Alkoi Nord Star-veneiden tuotanto, joita yhtiö on tehnyt tähän mennessä noin 1 000 kappaletta. Uusi Nord Star 49 on isoin sarjavalmisteinen suomalainen moottorivene.

Olli Lindkvistillä on selkeä näkemys siitä, mikä on suomalaisen veneenrakennuksen tärkein kilpailutekijä.

- Me, Sargo ja Targa olemme onnistuneet pysymään maailmanmarkkinoilla erikoistumisen ansiosta. Linex Boatissa päätimme luopua niin sanotuista gin tonic- eli juppiveneistä ja ryhtyä valmistamaan yksilöllisiä premium-veneitä. Se ei ole helppo tie kulkea, koska meidän pitää pystyä yhdistämään laaja alihankinta, yksilöllisesti räätälöidyt ratkaisut ja kannattavuus.

Nord Starin kotimaisuusaste on korkea, koska käytännössä vain moottorit tulevat maan rajojen ulkopuolelta. Alihankinta keskittyy vahvasti Kokkolaan ja lähialueelle. Omaa henkilökuntaa yhtiöllä on noin 50 työntekijää.

Yksityisten lisäksi Linex Boat rakentaa veneitä viranomaisille. Eurooppa Venäjä mukaan lukien on tärkeä markkina-alue. Yhdysvaltoihin yhtiö on tehnyt kauppaa yli 10 vuotta, vaikka sikäläinen markkina ei ole helppo esimerkiksi protektionismin takia. Viimeisin avaus suuntautui Singaporen kautta Aasian kasvaville markkinoille.

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuusongelmat Lindkvistit ovat ratkaisseet yhteistyössä Kpedun kanssa toteutettavalla rekrykoulutuksella.

- Viimeisen 10 vuoden aikana meillä on koulutettu 100 nuorta, ja onnistumisprosentti on tosi korkea, 85 prosentin luokkaa.

Yhtiössä on meneillään sukupolvenvaihdos. Toimitusjohtajuus on siirtymässä sen myötä varatoimitusjohtajana työskentelevälle Simon Lindkvistille.

 

"Asiakasta kuunnellaan herkällä korvalla"

 

- Vene ei ole koskaan valmis, sanoo Sargo-veneitä valmistavan Sarins Båtar Oy Ab:n toimitusjohtaja Thomas Sarin. Siksi veneenrakennus on alati jatkuvaa parantamista, joka perustuu asiakkaiden ja jälleenmyyjien kuunteluun herkällä korvalla. On esimerkiksi tunnettava, millaista käyttöä varten vene hankitaan eri puolilla maailmaa.

- Vaikkapa Pohjois-Amerikassa Seattlen ja Vancouverin seuduilla kalastus on tärkeää, mutta perheet haluavat harrastaa myös viikonloppuveneilyä. Japanissa veneelle saavutaan nauttimaan iltateestä, jonka jälkeen tehdään pieni lenkki lähivesillä, Sarin kertoo eroavaisuuksista.

Sarin Båtar valmistaa walkaround-veneitä, joita yhtiön esitteissä kuvataan turvallisiksi, lujiksi ja urheilullisiksi. Toimitusjohtajan sanoin pääkohderyhmänä ovat asiakkaat, jotka viihtyvät paremmin merellä kuin satamassa.

- Meidän pitää pystyä rakentamaan kannattavasti sarjatuotantoperiaatteella räätälöityjä veneitä. Olemme hyödyntäneet tuotannossa lean-ajattelua jo yli 10 vuotta, ja esimerkiksi moduloimalla kehittäneet tuotantoa tehokkaammaksi.

Kaikki valmistus tapahtuu Suomessa, ja alihankinnassa korostuu alueellisuus.

- Jatkossa keskitämme kokoonpanon MarineGaten alueelle, jonne rakennamme 1 600 neliötä lisätilaa nykyiselle tontille. Öjassa teemme puusepäntyöt. Tämä järjestely parantaa tehokkuutta ja antaa mahdollisuuden valmistaa suurempia veneitä.

 

Minor-veneitä vuodesta 1969

 

Myös Sarinien perheessä veneenrakennuksen osaaminen ja intohimo ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle.

- Edy-isä oli töissä Pekka Koskenkylällä rakentamassa ensimmäistä Swan-venettä. Projektin aikana isä sai paljon uutta näkemystä veneiden sarjatuotantoon samaan aikaan, kun lasikuitu alkoi yleistyä rakennusmateriaalina. Meidän yhtiön tarina sai alkunsa 1967, jolloin Edy palkkasi ensimmäiset työntekijät ja ryhtyi valmistamaan Nautorille sisustuksia.

Thomas Sarinin mukaan Pekka Koskenkylä vaikutti merkittävästi veneteollisuuden vahvistumiseen Kokkolan seudulla. Menestyksen taustalta löytyy myös muita merkittäviä osaajia, kuten venesuunnittelija Alfons Kvarnström.

- Venealan perinteet ovat vahvat. 1970-luvulla Bosundissa melkein jokaisesta autotallista löytyi venemuotteja ja jonkinlaista veneenrakennusta. CE-merkinnän tultua käyttöön 1998 moni pieni venealan yrittäjä lopetti toimintansa.

Minor-veneitä Sarinit rakensivat vuodesta 1969.

- Olemme alueen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut moottorivenevalmistaja. Vuonna 2014 Minor-brändi vaihtui Sargoksi tukemaan kansainvälistä markkinointia. Kun mukaan lasketaan Minor-moottoriveneet ja niitä ennen tehdyt pienet purjeveneet ja soutuveneet, olemme valmistaneet eri puolille maailmaa lähes 4 000 venettä.

Edy Sarinin siirryttyä eläkkeelle 2003 ja perheen äidin Lillemorin 2011, perheyhtiön toimintaa jatkavat veljekset Thomas, David ja Johannes.

- Tulevaisuuden venesuunnittelussa huomioidaan entistä tarkemmin ihmisten ajankäyttö. Yritämme kehittää kahden sukupolven venettä, jonka vanhempi ja nuorempi sukupolvi voivat hankkia yhdessä. Vanhemmille Sargo toimii silloin turvallisena yhdysveneenä keväällä ja syksyllä, ja kesällä loma-aikana se palvelee nuorempia huviveneenä, Thomas Sarin pohtii veneiden järkevää yhteiskäyttöä.

 

Kuvantekstit: 

- Kovassa kansainvälisessä kilpailussa pärjää laadukkailla ja yksilöllisillä premium-veneillä, sanoo Linex-Boat Oy:n toimitusjohtaja Olli Lindkvist.

Sarins Båtar Oy Ab:n toimitusjohtaja Thomas Sarin uskoo, että tulevaisuudessa lisääntyy veneiden järkevä yhteiskäyttö.

 

Teksti ja kuvat: Jorma Uusitalo