marraskuu 2019

Uudistuminen yritysten kasvun vauhdittajana

”Vain muutos on pysyvää” on jo kliseinen sanonta mutta niin totta kun puhutaan yritysten toimintaympäristössä tällä hetkellä jylläävistä voimista. Twitterissä julkaistu twiitti saattaa hetkessä romahduttaa pörssikursseja tai tyrehdyttää kaupankäynnin, jonka heijastusvaikutukset näkyvät nopeasti meillä Keski-Pohjanmaalla asti.


Ilmastonmuutoksen aiheuttamat lainsäädännön muutokset, kuluttajien vaatimuksesta entistä vastuullisempien toimintatapojen ja toimitusketjujen kehittäminen sekä teknologian murros digitalisaation ja robotiikan kautta ovat tekijöitä, joita kaikkien yritysten tulee ottaa toiminnassaan huomioon.

Toisaalta muuttuva maailma tarjoaa myös runsaasti uusi mahdollisuuksia. Digitalisaatioon perustuvat uudet palvelukonseptit, innovaatioihin perustuvat uudet lisäarvotuotteet, uudenlaiseen kysyntään perustuvat tuotteet ja palvelut sekä kokonaiset uudet liiketoimintaekosysteemit tarjoavat mahdollisuuksia markkinoiden vahvempaan hyödyntämiseen. Myös julkinen sektori kehittää toimintojaan ja tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia kestävässä kaupunkikehittämisessä.

Samanaikaisesti eri tulevaisuuskatsauksissa pohditaan uusia rahoitusvälineitä, joilla voidaan osaltaan ohjata ja kannustaa investointi- ja kehittämistoimenpiteitä. On pohdittu veropohjan laajentamista ja samalla matalampaa verokantaa sekä siirtymistä työn verottamisesta kulutuksen verottamiseen. Myös yritystukien parempaa kohdentamista pohditaan. Painopisteenä tulee olemaan vähähiilisyys, kiertotalous, biotalous sekä digitalisaatio.

Keski-Pohjanmaalla ja Kokkolassa yrityksillä on käytössä sekä EU:n rakennerahastojen kautta myönnettävää kehittämisavustusta että Euroopan maaseuturahaston kautta myönnettävää maaseudun yritystukea. Maaseudun yritystukia voi hakea, vaikka ei harjoittaisikaan maataloutta yritystoiminnan lisäksi. Vain Kokkolan taajama-alue ei kuulu maaseudun yritystukialueeseen.

Nykyinen EU-ohjelmakausi päättyy ensi vuoden eli vuoden 2020 lopussa. Rahoitusta yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin on sinne saakka vielä jäljellä ja sitä kannattaa hakea. Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma ja hankkeen tulee erottua yrityksen muusta toiminnasta sekä parantaa merkittävästi yrityksen kilpailukykyä. Kosek auttaa yrityksiä hankesuunnitelman laatimisessa ja neuvoo oikean rahoituslähteen valinnassa.

Uudistuminen on haastavaa ja monesti pitää luopua jostain tutusta ja turvallisesta. Tukea, niin henkistä kuin aineellista eli rahoitusta, on kuitenkin tarjolla. Sitä kannattaa hyödyntää. Viestini onkin, että nyt kaikki pöytälaatikossa uinuneet tai ajatuksissa pyörineet ideat paperille ja hyödyntämään näitä mahdollisuuksia.

 

Kokkolanseudun Kehitys Oy

Anne Pesola
toimitusjohtaja

Juttu on julkaistu alunperin Keskipohjanmaa-lehden vieraskolumnina 27.11.2019