syyskuu 2019

ELY-rahoituksella lisää kilpailukykyä

Muoviitalan saama ELY-rahoitus mahdollisti kehityshankkeen, jolla on valtava merkitys yrityksen kilpailukyvylle. Kehittämisavustus kannattaa ehdottomasti hyödyntää, ja Kosekilla on osaava henkilökunta viemään asiaa eteenpäin yhdessä yrityksen kanssa, sanoo perholaisen Muoviitalan yritysjohtaja Antti Viitala.


Muovikomponenttien ruiskuvaluihin ja muottien valmistukseen erikoistunut perheyritys lanseerasi aikanaan ikkunateollisuudelle tarkoitetun VILAC-tuloilmaikkunaventtiilin , joka oli markkinoille tullessaan ainutlaatuinen ratkaisu. Asiakkailta saatujen toiveiden perusteella Muoviitala halusi kehittää ratkaisusta nykyaikaistetun version.

-    Ilman ELY-rahoitusta uudistus olisi jäänyt tekemättä. Kehittämishanke käsitti sekä tuotekehityksen että mittavat laiteinvestoinnit. Olemme sopimusvalmistaja Suomen suurimmille ikkunavalmistajille, ja nyt voimme tarjota heille ja heidän asiakkailleen nykyaikaisen ratkaisun, joka on helppokäyttöinen ja parantaa asumismukavuutta, Antti Viitala kertoo.

Tuloilmaikkunaventtiili tunnetaan nyt uudella tuotenimellä ONE-WAY. Pohjoismaisiin olosuhteisiin suunniteltu ratkaisu parantaa huoneistokohtaista ilmanvaihtoa vuoden ympäri ilman, että asukkaiden tarvitsee käyttää mekaanista kesä-talvi-asentoa. Tuotekehitysvaiheessa tärkeässä roolissa olivat tuotetestaukset yhdessä VTT:n ja Centria-ammattikorkeakoulun kanssa.

-    Muoviitalalla on vuosikymmenien kokemus kehittämishankkeista. Kun yksi hanke on saatu loppuun, seuraavaa on jo alettu laittamaan vireille. Kosekin asiantuntemuksesta on hankkeissa iso hyöty. Yrittäjän tarvitsee käytännössä ainoastaan ottaa yhteyttä heihin, koska Kosekilla on tarvittavat työkalut ryhtyä viemään asiaa siitä eteenpäin. Yksin ei kannata jäädä pakertamaan, Viitala kannustaa yrittäjäkollegoita Kosekin pakeille.

 

Tuotanto perustuu ajanmukaiseen konekantaan

 

Perhon Metsä-Porasessa toimiva yritys sai nykyisen nimensä 1995, jolloin Antti Viitalan vanhemmat Tapio ja Helinä Viitala hankkivat yrityksen omistukseensa. Kolme vuotta sitten Muoviitalassa toteutettiin sukupolvenvaihdoksen ensimmäinen vaihe.

-    Käytimme myös sukupolvenvaihdoksessa ulkopuolista asiantuntijaa, jolta saimme apua muun muassa arvonmäärityksessä ja verotukseen liittyvissä asioissa, Antti Viitala kertoo.

Perheyrityksessä toiminnan jatkamista harkitsevan kannattaa hänen mukaansa olla itselleen rehellinen.

-    Jatkajalta vaaditaan ehdottomasti intohimoa ja paloa yrittämiseen. Nuori ja motivoitunut omistajasukupolvi voi parhaimmillaan tuoda huomattavasti lisää boostia yrityksen kehittämiseen uusilla ideoilla ja näkemyksillä. Monesti kysytään, mikä on sukupolvenvaihdokselle oikea ajankohta. Molempien osapuolten pitää katsoa aika ajoin toisiaan silmiin, ja sen kyllä sitten huomaa, kun aika on kypsä, Viitala naurahtaa.

Muoviitalassa on mietitty tarkasti yrityksen arvot, missio ja visio. Arvoissa yritys painottaa laatua, luotettavuutta sekä asiakkaiden tarpeiden kartoittamista henkilökohtaisten kontaktien kautta.

-    Olemme kehittäneet yrityksen toimintaa pitkäjänteisesti investoimalla ajanmukaiseen konekantaan. Jokainen työntekijä on paikkakuntalainen, ja siitä periaatteesta pyrimme pitämään kiinni jatkossakin. Haluamme tällä tavalla tarjota mahdollisuuden syrjäseudun asukkaille hankkia elanto omalta paikkakunnalta.

Yrityksen suurin asiakaskunta tulee ikkuna- ja oviteollisuudesta. Seuraavaksi suurin asiakasryhmä on teollisuus sekä rakentaminen, minkä lisäksi liikevaihtoa kertyy muottien valmistuksesta ja metallin alihankinnasta.

-    Metallin alihankinnassa meillä olisi merkittävää potentiaalia, mutta kasvun pullonkaulana on pula ammattitaitoisesta työvoimasta eli koneistajista.

Muoviitala toimii omissa toimitiloissa hoitaen itse myös tuotekehityksen ja suunnittelun. Kaikkea tekemistä ohjaa Lean-ajattelu. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 820 000 euroa, ja omistajien lisäksi Muoviitala työllistää 6 työntekijää. Liikevaihdosta viennin osuus on noin 5 prosenttia viennin suuntautuessa Ruotsiin, Puolaan ja Latviaan.

-    Ilman hyviä työntekijöitä tämäkään yritys ei menestyisi. Asioita tehdään yhteispelillä yhteen hiileen puhaltamalla, mikä näkyy vahvana yhteisöllisyytenä. Panostamme jatkossakin vahvasti luotettavaan ja ammattitaitoiseen henkilökuntaan, Antti Viitala sanoo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapio (vas.) ja Antti Viitalalla on yhteensä vuosikymmenien kokemus muovikomponenteista ja muottien valmistuksesta.

Muoviitala Oy verkkosivut >>> 

Teksti ja kuvat: Jorma Uusitalo


Kuvantekstit:


Antti Viitala esittelee ONE-WAY-tuloilmaikkunaventtiilin komponentteja.