toukokuu 2018

Yritykset somessa

Tänä keväänä on julkisuudessa ollut paljon keskustelua somesta ja sen käytöstä. Eri organisaatiot, KOSEK mukaan luettuna, ovat järjestäneet yrityksille koulutusta miten ottaa some haltuun ja toisaalta miten toimia siellä turvallisesti.


Uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan täysimääräisesti 25.5. ja siihen on valmistauduttu koko kevään ajan kiihtyvällä vauhdilla. Nyt viimeistään tulisi kaikissa yrityksissä olla valmistelut vähintään aloitettuna.

Miten sitten ottaa eri some-kanavat käyttöön? Kanavia on monta ja niiden käyttötarkoitus hieman erilainen. Siksi olisi hyvä miettiä etukäteen oma somestrategia. Eli mitä viestiä haluan kertoa ja mitkä ovat kohderyhmät? Eri kohderyhmille ja eri asioiden viestimiseen tai markkinointiin on eri kanavia.  Facebook tavoittaa massoja ja se on erinomainen väline yrityksille markkinointiin ja viestintään. Instagram mahdollistaa kuvallisen viestinnän ja tarinankerronnan. Twitter on nopean kommunikoinnin ja tiedonvälityksen kanava ja hyvin interaktiivinen eli saadaan myös nopeaa palautetta. WhatsApp ja Snapchat ovat enemmän rajatuille kohderyhmille suunnattu keskustelukanava ja LinkedIn ammatilliseen viestintään ja tiedottamiseen tarkoitettu kanava. Uusia some kanavia syntyy myös koko ajan ja niiden menestys perustuu käyttäjien suosioon.

Mikä some-kanava on sitten juuri minun yritykselleni sopiva? Sen valinta riippuu paljon yrityksen asiakkaista ja yrittäjän omasta innostuksesta asiaan. Ehkä minimissään se voisi olla säännöllisesti, lähes päivittäin, päivittyvä Facebook-sivu, ja parhaimmillaan se voi olla yrityksen asiakkaiden aktiivista,  kokemukseen perustuvaa viestintää eri some-kanavissa yrityksen tuotteista ja palveluista.

Viestintä, markkinointi somessa ja verkkokaupan perustaminen ovat osa suurempaa digitalisaation leviämistä ja käyttöönottoa. Digitalisaatio etenee hitaasti mutta lyö läpi nopeasti sieltä täältä, joskus hyvin yllättävistä paikoista. Tällä kaikella on radikaaleja seurauksia: liiketoimintamallit muuttuvat, tuotantoprosessit mullistuvat ja erityisesti kuluttajakäyttäytyminen muuttuu. Tämä tarkoittaa yrityksille ennen kaikkea johtamisen murrosta. Yritysten prosessit ja työtavat muuttuvat radikaalisti, miten saadaan henkilöstö mukaan tähän muutokseen? Yritysten hallitusten tulee reagoida, joskus nopeastikin, strategian ja toiminta-ajatuksen muutokseen. Yritysten täytyy pystyä kokeilevaan ja ketterään toimintatapaan reagoidakseen markkinoiden nopeisiin muutoksiin. Toiminta ei kuitenkaan saa olla päätöntä säntäilyä somessa vailla tavoitetta ja suuntaa.

Perinteinen ja sosiaalinen media vaikuttavat symbioosissa liiketoimintoihin ja somea voi hyödyntää maineen, brändin, kasvun ja asiakkuuksien hallinnassa. Seuraajat ovat hyviä asiakaspalautteen antajia ja sitä kautta myös yrityksen toiminnan kehittäjiä. Toki kannattaa aina miettiä tarkoin mitä julkaisee somessa ja pohtia, onko se yrityksen strategian mukaista. Toisaalta liika varovaisuus voi myös olla huono yrityskuvalle. Se voidaan kokea tylsäksi ja vanhanaikaiseksi. Pieni spontaanius on hyväksi.

Oman liiketoiminnan digitalisaation edistämistä ja somen käyttöönottoa kannattaa nyt viimeistään alkaa valmistella, muut menevät jo edellä. Jopa osaavan työvoiman saatavuus voi olla kiinni siitä miltä yritys näyttää ja mikä on sen digitalisaation aste.

 

Anne Pesola
toimitusjohtaja
Kokkolanseudun Kehitys Oy

Kirjoitus on julkaistu alun perin Keskipohjanmaa lehden kolumnina 7.5.2018