maaliskuu 2005

Hoitoalan yrittäjältä vaaditaan taistelijaluonnetta

Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelu aloitti toimintansa vuonna 1993, kun Terttu Niemelä perusti oman toiminimen ja aloitti Lääkärikeskus Sanatorissa työterveyshuollon parissa.


- Heti alkumetreillä kotisairaanhoidolle tuli kysyntää ja ensimmäinen hoitaja minun lisäkseni aloitti vuonna 1996, Terttu Niemelä kertoo.
Vaikka aluksi hänen tarkoituksenaan oli vain itsensä työllistäminen, yrityksen työntekijämäärä lähti vuodesta 1996 kasvamaan tasaisesti. Vuonna 2001 tapahtui voimakas laajentuminen ja yrityksen henkilöstömäärä tuplaantui 13  henkilöön. Samana vuonna yritysmuoto muutettiin oy:ksi.
- Kaupunki alkoi ostaa meiltä palveluja ja muutenkin tunnettuus ja tietoisuus palveluistamme alkoi olla sitä luokkaa, että kysyntää alkoi tulla. Ja kyllä kasvuun on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen nykyihmisen halu saada palveluja lähelle. Ihmiset haluavat pysyä kotona mahdollisimman pitkään ja sairastaa kotona mieluummin kuin joutua laitokseen toisten armoille, toteaa Reijo Niemelä, joka on vuodesta 2002 lähtien toiminut yrityksen toimitusjohtajana.
Nykyisin yrityksessä työskentelee vaihtelevasti 14-16 henkilöä. Työntekijöistä kaksi kolmannesta on sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia ja loput lähihoitajia ja kodinhoitajia.

Saatavilla ympäri vuorokauden

Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelulla on työterveyshuoltoa ja vastaanottotoimintaa Lääkärikeskus Sanatorissa ja sen lisäksi kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa, minkä parissa suurin osa yrityksen henkilökunnasta työskentelee.
- Meidän valttejamme ovat ehdottomasti hyvät ja sitoutuneet työntekijät sekä palveluiden saatavuus. Me olemme saatavilla ympäri vuorokauden, myös juhlapyhinä sekä pystymme reagoimaan nopeasti asiakkaan hätään. Tarjoamme kokonaisvaltaisia palveluita eli esimerkiksi sairaanhoitaja hoitaa kotikäynnillä samalla myös kotityöt, Terttu ja Reijo Niemelä sanovat.
Reijo Niemelä uskoo, että yksityisten hoitopalvelujen tarve tulee lisääntymään väestön vanhenemisen myötä. Toisaalta kysynnän kasvamiseen tulee vaikuttamaan nykyihmisen halu määrätä itse omista asioistaan ja elämästään.
- Päävastuu kansalaisten sosiaalisesta ja terveydellisestä hyvinvoinnista tulee aina säilymään julkisella sektorilla. Mutta koska resurssipula tulee olemaan ilmeinen ja se tunnustetaan jo nyt, sitä odottaa julkiselta puolelta avointa kädenojennusta yksityiselle puolelle. Voitaisiin jakaa vastuuta ihmisten hyvinvoinnista ja julkinen sektori voisi myös tätä taustaa vasten jakaa osan keräämistään veroeuroista yksityiselle sektorille, Niemelät pohtivat.

Tavoitteena yksityisen palvelukodin perustaminen

Tulevaisuuden tärkeimpänä haasteena Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelulla on rakentaa yksityinen palvelukoti Kokkolaan.
- Vaikka hanke on kokenut vastoinkäymisiäkin, uskomme vahvasti sen toteutumiseen. Toteutuessaan se antaa yritykselle suunnattoman paljon mahdollisuuksia virittää, laajentaa ja monipuolistaa toimintaa. Tämä nykyinen toimintakonsepti tulee säilymään, mutta sen lisäksi haluamme koota siihen taloon ihmisiä asumaan omiin koteihinsa hoidon lähelle. Ja tarjota mahdollisuuden myös hoitopalveluita täydentäville tukiyrittäjille, Reijo Niemelä kertoo.
Hän sanoo hankkeen rahoituksen olevan loppusuoralla, toki sijoittajia vielä kaivattaisiin. Tavoitteena on, että rakennustyöt alkaisivat vielä kuluvan vuoden aikana ja että palvelukoti olisi valmis syyskesällä 2006. Palvelukodin myötä yrityksen henkilöstömäärä kasvaisi 8-10 työntekijällä.
- Tilanne palvelukodin osalta on siinä mielessä hyvä, että asuntovarauksissa kaikki vuokra-asunnot on jo varattu ja valtaosa myytävistä asunnoistakin on jo varattu. Sekin kertoo siitä tarpeesta, joka tällaisella palvelukodilla on, kertoo Reijo Niemelä.
Tulevaisuuden haaveena on myös laajentaa hoitopalvelua Kokkolasta lähimaakuntaan niin kotisairaanhoidon kuin palvelukodinkin osalta.

 Terttu ja Reijo Niemelä painottavat, että hoitoalan yrittäjyydessä keskeisintä on vahva ammattitaito, sitoutuminen työhön sekä hyvät, sitoutuneet työntekijät.

Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelu Oy>>>