tammikuu 2018

Automaatiolla kilpailukykyä ja turvallista tuotantoa

Yksi syy perustaa yritys on luoda itselleen työpaikka. Apex Automation on esimerkki yrityksestä, jossa kolmen vastavalmistuneen automaatio-osaajan päätös perustaa oma yritys löi samalla alkutahdit pitkäjänteiselle ja onnistuneelle kasvutarinalle.


Kun Vesa Karvinen, Jouni Känsälä ja Marko Kiviniemi valmistuivat vuonna 1993 silloisesta Kokkolan Tekusta eli teknillisestä oppilaitoksesta, Suomessa elettiin vaikeita lamavuosia. Opintoja vastaavia työpaikkoja oli tarjolla niukasti, joten kolmikko päätti perustaa oman yrityksen, jota varten he kävivät yrittäjäkurssin. Hakalahdenkatu 65:sta löytyivät tilat yritykselle, joka sai nimekseen Apex Automation.
Vaikka valtakunnallisesti työllisyystilanne oli heikko, Kokkolassa automaatiopalveluita ei juurikaan ollut tarjolla.


- Voi sanoa, että täällä oli jopa eräänlainen tyhjiö tuohon aikaan, toteaa Apex Automationin toimitusjohtaja Matti Pajukangas, joka tuli yhtiön osakkaaksi vuonna 1996 yhdessä Ilpo Järvelän kanssa.
Kun töitä oli tehty vuoden verran viiden omistajan voimin, tekemistä riitti niin paljon, että edessä oli ensimmäisten työntekijöiden palkkaaminen. Heistä yksi ensimmäisiä oli nykyisin sähkösuunnittelupäällikkönä työskentelevä Kenneth Grankull.


- Meillä on paljon pitkäaikaisia työsuhteita. Sen ansiosta pystymme olemaan asiakkaillemme luotettava kumppani, joka tuntee asiakasyritysten tarpeet ja joka kehittää omaa toimintaansa pitkäjänteisesti, Pajukangas jatkaa.
Toimitilaratkaisut kuvaavat Apex Automationin kasvua. Yritys muutti lokakuussa 1998 Hagströmin nahkatehtaan kiinteistöön, missä töitä tehtiin jo yli kymmenen henkilön voimin.


Vuonna 2003 oli jälleen uusien tilapäätösten aika. Yhtiö päätti rakennuttaa omat toimitilat keskustan ulkopuolelle Mottiseen alueelle, jonne kaupunki oli kaavoittanut maata yritystoiminnalle.
- Olimme ensimmäinen yritys, joka tuli tähän osaan Mottista. Vähän aikaa pärjäsimme vasta rakennetuilla tiloilla, kunnes teimme ensimmäisen laajennuksen 2007-2008, koska esimerkiksi kokoonpanotilat jäivät pieniksi. Toisen kerran laajensimme Mottisessa 2014, Pajukangas kertoo.
Loppuvuodesta 2017 yritys työllisti 52 työntekijää. Vuoden 2018 liikevaihdoksi on budjetoitu hieman yli viisi miljoonaa euroa. Kokkolan lisäksi Apex Automationilla on toimisto Vaasassa, jonne myös on palkattu lisää työntekijöitä vahvistamaan paikallista palvelutarjontaa Vaasan alueen yrityksille.

Ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin

Apex Automationin tehtävänä on parantaa asiakkaan kilpailukykyä ja tuotannon turvallisuutta automaatioratkaisuilla.
- Kaikki lähtee asiakkaan tarpeista ja niihin toimitetuista ratkaisuista. Meidän keskeisin menestystekijä on osaaminen ja myös vastuullisuus, eli viemme asiat loppuun saakka, myyntijohtaja Marko Kiviniemi sanoo.
Hänen mukaansa kokkolalaisyritys toimittaa ratkaisuja laajasti eri teollisuuden aloille auto- ja elintarviketeollisuudesta panimoteollisuuteen ja puunjalostusteollisuuteen, mutta myös energiateollisuuteen esimerkiksi vesi- ja kaukolämpölaitoksille. Apexin tekemiä ratkaisuja löytyy vaikkapa vedenjakelun sekä sähkön- ja lämmöntuotannon taustalta.


Yksi merkittävimpiä asiakkuuksia on Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehdas, jonka kanssa Apex Automation on tehnyt yhteistyötä jo 2000-luvun alkupuolelta asti yhteistyön jatkuessa edelleen.


Toimitusjohtaja Matti Pajukangas korostaakin automaation merkitystä yritysten kilpailukyvylle ja mahdollisuudelle säilyttää työn tekemistä Suomessa.
- Meillä on jo yrityksiä, jotka ovat siirtäneet työtä takaisin Suomeen, koska esimerkiksi rutiininomaista työtä voidaan siirtää roboteille. Tämä lisää yritysten kilpailukykyä, kun puhutaan työn hinnasta.
Valmet Automotive on hänen mukaansa hyvä esimerkki yrityksessä, jossa automatisointi on viety pitkälle mutta joka samaan aikaan palkkaa lisää työntekijöitä.
Tulevaisuuteen Pajukangas suhtautuu luottavaisesti. Tavoitteena on kasvattaa Apexista vahva valtakunnallinen toimija.
- Kuten yritystaloudessa yleensä, meilläkin on ollut vaikeita vuosia. Olemme niistä kuitenkin selvinneet, ja tilanne markkinoilla näyttää hyvältä. Yritysten investoinnit vauhdittavat meidänkin kasvua.

 

Kuvanteksti: - Me parannamme asiakkaan kilpailukykyä ja tuotannon turvallisuutta automaatioratkaisuilla, Marko Kiviniemi (vas.) ja Matti Pajukangas määrittelevät vakaasti kasvaneen Apex Automationin tehtävän. 

Teksti ja kuva: Jorma Uusitalo, Tmi CommJob

Apex Automation verkkosivut >>>