marraskuu 2005

Laatu on seurausta oikeanlaisesta toiminnasta

Kälviäläinen Isosaaren Turkis Oy on toiminut osakeyhtiönä vuodesta 1993, mutta turkistila on perustettu jo vuonna 1952.


- Isoisä vaihtoi myötäjäisinä saadun lehmän kuuteen minkkiin ja siitä on turkistuotanto perheessä lähtenyt liikkeelle, kertoo kolmannen sukupolven turkistuottaja Jari Isosaari yrityksen alkutaipaleesta.
Perheyritykseksi Isosaaren Turkista voi hyvinkin kutsua, sillä sen omistavat yhdessä Jari Isosaari ja hänen vanhempansa ja vakituisesta kuudesta työntekijästä kolme on omaa väkeä.
- Yrityksen toimitusjohtaja Erkki Isosaari tuli mukaan turkistuotantoon suoraan koulun penkiltä. Itse ryhdyin turkistuottajaksi juuri perheyrittäjyystaustan vuoksi. Minulla on kaupallinen korkeakoulututkinto ja muitakin töitä olisi ollut mahdollisuus hakea. Mutta minusta olisi ollut hullua jättää tällainen mahdollisuus käyttämättä, koska on olemassa valmis, toimiva ja kannattava yritys, Jari Isosaari toteaa.

Eläinten hyvinvointi heijastuu suoraan tuotteeseen

Isosaaren Turkis tuottaa vuositasolla minkin nahkoja noin 15 000 kappaletta ja pitkäkarvaista eli siniketun ja supin nahkoja vajaat 7 000 kappaletta. Kaikki osa-aikaisetkin työntekijät huomioiden yrityksen työllistävä vaikutus on 9-10 miestyövuotta ja välillinen työllistävä vaikutus huomattavasti suurempi.
Isosaaren turkistilalla panostetaan toiminnan laatuun, joka Jari Isosaaren mukaan erityisesti pitää sisällään eläinten hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelullisen näkökulman. Sen lisäksi pyritään tuottamaan mahdollisimman tehokkaasti hyvää laatua. Laatuajattelu lähtee liikkeelle jo ravinnosta.
- Meillä on yksityinen rehusekoittamo ja sen lisäksi hankimme itse kaikki raaka-aineet. Tietenkin yksi osatekijä laadussa on myös se, että ostamme joka vuosi huippusiitoseläimiä Suomesta tai ulkomailta ja totta kai teemme siitoseläinvalintaa. Pitkäkarvaisien osalta tietokone on mukana jalostuksessa eli meillä on käytössä Sampo-siitoseläintietojärjestelmä, kertoo Jari Isosaari.
Viime aikoina tilalla on panostettu uusiin, ekologisiin minkkihalleihin, joista ensimmäinen valmistui viime vuonna ja toinen on rakenteilla. Jari Isosaaren mukaan tavoitteena on rakentaa kaiken kaikkiaan neljä hallia vuoteen 2010 mennessä.
- Halleissa eläimillä on kiipeilyhäkit. Hallien pohjat ovat täystiivistä ABT -asfalttia eli sieltä ei pääse luontoon mitään. Päästöt perusvarjotaloistakin pystytään hallitsemaan, kun häkkien alla käytetään riittävä määrä kuiviketta ja sitä varten meillä on kone olemassa. Tarkoituksena on rakentaa suodattimet suodattamaan vanhojen rakenteiden valumavedet. Tilan valumavesiä seurataan myös koko ajan, Isosaari kertoo.

Ainoa tapa säilyä on tuottaa hyvää laatua tehokkaasti

Isosaaren Turkis Oy:n uskosta tulevaisuuteen kertoo jo sekin, että yritys on investoimassa voimakkaasti minkkihalleihin. Jari Isosaari toteaa, että edelleen yritystä kehitetään laadussa, tuotannon tehokkuudessa ja ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa.
- Tietenkin on huomioitava eläinten hyvinvointiin liittyvät seikat, sillä se heijastuu suoraan tuotteeseen. Ilman hyvinvointia ei tule laadukasta tuotetta, hän jatkaa.
Vaikka halpatuontimaat tuottavat maailmanmarkkinoille massoittain nahkoja, niin Jari Isosaari ei pidä tätä niinkään uhkana, sillä ne eivät pysty tuottamaan yhtä hyvää laatua.
- Halpatuontimaat tulevat tuottamaan huonolaatuista ja keskivertoa nahkaa niin paljon kuin maailma vain tarvitsee. Ainut tapa säilyä suomalaisena tuottajana on tuottaa hyvää laatua tehokkaasti, hän toteaa.
Tulevaisuuden haasteina hän näkee erityisesti sen, kuinka hyvin pystytään vastaamaan globaaleihin muutoksiin.
- Eläinten hyvinvointiin ja ympäristönsuojeluun tullaan tulevaisuudessa kiinnittämään valtionkin taholta entistä enemmän huomiota. Tähän meidän on pystyttävä vastaamaan. Nämä näkökulmat huomioiden meidän pitää kuitenkin pystyä pitämään tuotantomenetelmät niin tehokkaina, että pystymme vastaamaan halpatuontimaiden kilpailuun. Ja meidän tuotteemme laatu pitää pystyä pitämään niin hyvänä, että se säilyttää etumatkan näihin halpamaihin, Isosaari kertoo.

Isosaaren Turkista voi hyvinkin kutsua perheyritykseksi. Kuvassa neljä sukupolvea turkistuottajia.