joulukuu 2005

Luottamus ansaittava joka päivä

Ikkunoita ja parvekeovia valmistava Eskopuu Oy on toiminut yrityksen perustamisesta eli vuodesta 1939 lähtien samalla paikalla Eskolan kylässä, Kannuksessa. Alkuperäinen perustamisasiakirja konttorin seinällä kertoo yhtiön aluksi toimineen sementtivalimona. Kun toiminta pääsi kunnolla käyntiin sotien jälkeen, tuotettiin lähes kaikkia rintamamiestaloissakin tarvittavia osia aina kattotiilistä ja kaivonrenkaista paneeleihin asti.


- Vuosikymmenet ovat jalostaneet meidän toimintaamme. 70 -luvun alussa myytiin valimotoiminta pois ja 90 -luvulla sahaus jäi kokonaan pois. Tänä päivänä meidän leipä tulee puualumiini-ikkunoista ja parvekeovista, toimitusjohtaja Ilpo Nissi kertoo.

Eskopuulla on viime vuosina panostettu ja panostetaan edelleen uusiin laitteisiin ja tuotantomenetelmiin. Tuotanto on pitkälle automatisoitua. Päivässä tehtaalta valmistuu runsaat 400 ikkunaa, mikä vastaa 1-2 kerrostalon ikkunatarvetta. Nissin mukaan ikkunoissa mitta- ja mallikirjo on periaatteessa ääretön.
- Profiilit pysyvät samoina, mutta suunnittelijoille on annettu vapaus mittojen suhteen ja ikkuna on jaettavissa erilaisilla jako-osilla, joten ikkuna mukautuu aina rakennuksen julkisivuun. Lähestulkoon jokainen projekti on aina oma kokonaisuutensa. Mielellämme autamme asiakasta onnistumisessa ja kommentoimme hyvin varhaisessa vaiheessa taloa suunniteltaessa, Nissi toteaa.

Tuotekehittelyä asiakkaiden tarpeista lähtien

Eskopuun asiakaskunta koostuu pääsääntöisesti maakunnallisista ja valtakunnallisista rakennusliikkeistä. Maiden rajojen ulkopuolelle ei ole lähdetty, vaikka sitäkin vaihtoehtoa kyllä 90 -luvun lamavuosina ajateltiin.
- Vuosikymmenet näistä rakennusliikeasiakkaista leipä on saatu. Pisimmät asiakassuhteen ovat kestäneet 60 -luvulta saakka. Olemme oppineet kanssakäymisen heidän kanssaan ja toisaalta opettelemme sitä joka päivä. Menestystähän ei historia tuo, vaan sen tuo jokainen työpäivä. Luottamus on joka päivä ansaittava, Ilpo Nissi toteaa.

Hyvät asiakassuhteet ovat hänen mukaansa yksi tekijä Eskopuun menestyksen takana. Asiakkaiden toiveita Eskopuulla kuunnellaankin tarkasti.
- Ikkuna-alalla esimerkiksi ääneneristäminen, energia-arvot, paloluokitus on tiedostettava ja niihin erikoisratkaisut on löydyttävä. Tuotekehitys lähtee pääsääntöisesti asiakkaiden tarpeista, Ilpo Nissi kertoo.

Hän muistuttaa, että asiakkaiden odotukset nousevat koko ajan. Tuotekehityspuolella koko ajan tulee jotakin uutta. Ja laatutaso on pidettävä korkealla, mistä esimerkkinä on Eskopuun ikkunoiden SFS -merkintälupa.
- Asiakkaat kysyvät tänä päivänä hyvin paljon laadunvarmennusmenetelmiä. Ympäristöjärjestelmä meillä on sertifioitu, se on yksi meidän kulmakiviämme. Kyllä laatu on todella tärkeä ja sitähän ei pelkät merkit tee, vaan ihmiset, Nissi sanoo.

Osaava henkilöstö tärkeä voimavara

Pääosin Eskopuun asiakaskunta on suurissa kasvukeskuksissa pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä. Yrityksellä on yhden miehen myyntikonttorit Kempeleellä, Vantaalla ja Jyväskylässä, mutta pääpaikka sijaitsee Eskolassa.
- Näen sijainnin hyötynä. Täältä löytyy työntekijöitä, jotka haluavat sitoutua työhön ja  paikkakuntaan ja kaikki ovat tosissaan. Täällä löytyy vielä kunnon työmoraali, mitä toivottaisiin vielä muuallakin päin Suomea olevan, Ilpo Nissi sanoo.

Eskopuu työllistää tällä hetkellä 120 työntekijää 30-40 kilometrin säteeltä ympäristöstä. Suurin osa työntekijöistä on kannuslaisia ja löytyypä sellaisiakin tapauksia, että jo kolmas polvi on töissä Eskopuulla. Työvoimaa Ilpo Nissin mukaan alueelta kyllä löytyy, joskaan kaikkiin tehtäviin ei suoraan koulun penkiltä voi tulla, vaan työvoimaa on koulutettava itse.
- Työntekijäpuolelle olemme saaneet hyvää porukkaa kohtuullisin ponnistuksin. Toimihenkilöpuolella, kun on kyse erikoisosaamisesta, ei tarjontaa alueella liikaa ole, vaikka koulutusta alueelta löytyykin. Pyrimme tarjoamaan insinööriopiskelijoille harjoittelupaikkoja ja sitä kautta myös tekijöitä löytyy. Tiettyä erikoisosaamista ei välttämättä löydy ollenkaan, jolloin on koulutettava omaa porukkaa tai jonkun on otettava uusi rooli, Ilpo Nissi kertoo.

Hän jatkaa, että työntekijäportaassa on jatkuvasti koulutuksia menossa työvoimahallinnon ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Osaava henkilöstö onkin hänen mukaansa yksi tärkeä tekijä Eskopuun menestymisessä asiakaskunnan ja pitkäjänteisen kehitystyön ohella.

Toimitusjohtaja Ilpo Nissin mukaan tehokkuus on nykyisillä tiukentuvilla markkinoilla kova sana. Eskopuulla tehdäänkin koko ajan töitä sen eteen, että asiakkaiden odotuksiin pystytään vastaamaan ja saadaan tehtyä kustannustehokkaasti entistä parempia tuotteita.

Eskopuu Oy:n www-sivuille>>>