heinäkuu 2017

Päivi Myllykangas tuotteisti tunneälyn ja ryhtyi yrittäjäksi

Siinä vaiheessa kun työelämästä sekä elämästä laajemminkin on kertynyt runsaasti kokemusta, ja opintojakin on suoritettuna melkoinen määrä, voi Päivi Myllykankaan tavoin tuotteistaa oman osaamisensa ja ryhtyä yrittäjäksi.Myllykankaan Tunne & Taito -yritys tarjoaa koulutusta sekä konsultointi- ja valmennuspalveluita. Yhtenä tärkeänä kohderyhmänä ovat johtajat ja esimiehet, joita Myllykangas auttaa selviytymään työelämän haasteista tunneälyn avulla.

- Kun puhutaan työhyvinvoinnista, keskiössä on yleensä henkilöstö johtajien ja esimiesten jäädessä vähemmälle huomiolle. Johtaminen ja esimiestyö ovat ennen kaikkea vuorovaikutusta, jossa tarvitaan tunneälyä, eli kykyä havaita tunteita sekä itsessä että muissa, hän sanoo.

Myllykangas on opettaja, yhteisöpedagogi, asiantuntija ja työyhteisövalmentaja. Hän on kehittänyt ratkaisukeskeisen SLG-menetelmän, jonka avulla yrityksissä voidaan käsitellä hienovaraisesti kaikkein vaikeimpiakin tilanteita.

- SLG on syntynyt yli 20 vuoden kehitystyön tuloksena, ja sillä on patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyntä. SLG:ssä ongelmatilanteiden ratkaisemiseen käytetään yhteisön omia vahvuuksia ja voimavaroja. Kokonaisuuteen kuuluvat työpajat ja valmennukset sopivat osaksi Tyhy-päivien ohjelmaa tai Veso-päiviksi, mutta SLG-menetelmää voi luonnollisesti hyödyntää kuka tahansa yksittäinen ihminen.

Myllykankaan tarkoituksena on lisäksi järjestää kouluttajakoulutuksia, eli luoda Suomeen lisensoitu SLG-kouluttajaverkosto, joka hyödyntää omassa toiminnassaan tunneälyyn perustuvaa menetelmää. Eikä SLG ole rajoittumassa ainoastaan kotimaahan, sillä menetelmälle ovat avautumassa kansainvälisetkin markkinat.

- On ollut palkitsevaa nähdä, kuinka SLG todella toimii käytännössä, ja että voin sillä tavalla auttaa muita ihmisiä. Kun ihmisten tunnetaitoja kehitetään positiivisuuden sekä vahvuuksien kautta, silloin yrityskin menestyy.

Tunne & Taito tarjoaa myös järjestyksenvalvojakoulutuksia.

- Koulutukset ovat sisäministeriön alaisia, ja niiden järjestämisestä vastaa Poliisiammattikorkeakoulu. Jonkin verran teen vielä itsekin järjestyksenvalvojan tehtäviä.

 

"Haastavinta oli tuotteistaminen"

 

Yrittäjänä Myllykangas aloitti hieman yli vuosi sitten kevättalvella 2016.

- Ryhdyin yrittäjäksi, koska se sopi elämäntilanteeseeni, ja ennen kaikkea halusin hyödyntää ihmisten hyväksi pitkän sekä monipuolisen työ- ja opiskeluhistoriani. Tunne-elämän merkitystä olen päässyt testaamaan muun muassa monissa kehittämishankkeissa ja äitinä, jolla on viisi lasta ja kolme lastanlasta, Myllykangas naurahtaa.

Hän kuvaa itseään innovatiiviseksi kehittäjätyypiksi, joka päätti pistää peliin koko asiantuntijuutensa ryhtymällä yrittäjäksi. Se ei olisi onnistunut ilman riittävää rohkeutta.

- Turvallisuusalalta minulle on kertynyt todella pitkä työkokemus, joka on tuonut asiantuntemusta myös turvallisuusalan koulutuksiin. Samoin täydennyspoliisin tehtävässä vaaditaan tietynlaista luonnetta ja rohkeutta. Tästä kaikesta on ollut yritystä perustettaessa valtavasti hyötyä.

Yrityksen aloitusvaiheessa haastavinta oli palveluiden tuotteistaminen ja niiden esittäminen sanallisesti. Esimerkiksi sen kertominen yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi, mitä tunneäly tarkoittaa. Lisäksi on pitänyt opetella markkinointia, valmistaa koulutusmateriaaleja, luoda verkostoja sekä hinnoitella oma työnsä.

- Vaikka olet tehnyt liiketoimintasuunnitelman ja valmistautunut uuteen mahdollisimman hyvin, siitä huolimatta tunnet välillä avuttomuutta. On tosi paljon asioita, jotka on aloitusvaiheessa saatava kohdalleen.

Oman osaamisen kehittämistäkään ei voi unohtaa. Tällä hetkellä Myllykangas opiskelee päihde- ja mielenterveystyön erikoisammattitutkintoa, jonka jälkeen yritys voi palvella entistä laajempaa kohderyhmää.

- Olin mukana Myynnin foorumi-hankkeessa, mikä vahvisti paljon osaamistani yrittäjänä. Hankkeen päätyttyä pääsin mukaan Myynnin foorumin asiantuntijaverkostoon, joka myös markkinoi yritykseni koulutuksia. Kaiken kaikkiaan nyt on tehtynä paljon sellaista perustyötä, joka toivottavasti palkitsee tulevaisuudessa, Myllykangas toteaa.

 

Kuvanteksti: - Johtaminen ja esimiestyö ovat ennen kaikkea vuorovaikutusta, jossa tarvitaan tunneälyä, Päivi Myllykangas sanoo.

Teksti ja kuva: Jorma Uusitalo, Tmi CommJob

Tunne & Taito verkkosivut >>>