kesäkuu 2006

Kitinkannuksessa panostetaan yksilölliseen hoitoon

Kitinkannuksen pääaulasta kuuluu iloinen puheen sorina. Sinisiin verryttelyasuihin pukeutuneet kuntoutujat keskustelevat vilkkaasti samalla, kun odottelevat kahville pääsyä. Kannuksessa toimiva Hoivan ja Hyvän Elämän Keskus aloitti toimintansa vuonna 1991 Kannuksen Veljeskodin nimellä, mutta pari vuotta sitten nimi muutettiin Kitinkannukseksi.


- Toiminta on entisentyyppistä. Toimintamme on sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutus- ja laitoshoito, jota toteutetaan yksilöllisen hoidon periaatteella. Syksyllä 2005 aloitettiin lisäksi kurssitoiminta, joskin se tällä hetkellä talon ollessa koko ajan täynnä perusasiakkaista on hieman pienimuotoisempaa, Kitinkannuksen toimitusjohtaja Hannu Lounasto kertoo.

Kaikki hoito perustuu lääkärintarkastukseen, jonka jälkeen kuntoutuksen moniammatillinen tiimi suunnittelee kuntoutusohjelman ja jokainen kuntoutuja saa henkilökohtaisen viikko-ohjelman, jonka perusteella sitten toimitaan.
- Kuntoutusta annetaan yhdestä neljän viikon jaksoissa. Kerrallaan täällä kuntoutuksessa on 22-25 asiakasta ja hoitopaikoilla 18-20 asukasta. Vuosittain meillä on 14 600 hoitovuorokautta, mikä tarkoittaa noin 600 asiakasta sekä asukasta vuodessa, Lounasto toteaa.

Asiakaskunta koostuu iäkkäämmästä väestöstä

Kitinkannuksen kaikkien palveluiden käyttäjistä suurimman ryhmän eli noin 75 prosenttia muodostavat sotainvalidit. Seuraavaksi suurin ryhmä on rintamaveteraanit, joiden osuus kuntoutuksista on 29 prosentin luokkaa. Muut kuntoutuksen käyttäjät ovat joko terveyskeskuksen lähettämiä tai itse maksavia asiakkaita.
- Asiakaskunta on vanhempaa väestöä, vaikkakin asiakkaiksi ovat tervetulleita kaikki kuntouttavaa hoivaa ja virkistystä tarvitsevat henkilöt. Itse maksavat asiakkaat ovat lähinnä vanhusväestöä, jotka hakevat kuntoutusta, hoivaa ja hyvää elämää viikosta kahteen viikkoon kestävillä kuntoutusjaksoilla. Lisäksi on terveyskeskuksen leikkaushoitojen jälkeen lähettämiä kuntoutusasiakkaita, Hannu Lounasto täsmentää.

Asiakkaista vastaa 38-40 henkilöä käsittävä henkilökunta, joka koostuu monen eri alan ammattilaisesta aina lääkäristä sekä sairaan- ja perushoitajista fysioterapeutteihin ja kuntohoitajiin saakka. Onpa talolla oma askarteluohjaajansakin. Lisäksi talouspuolella, hallinnossa, keittiöllä ja laitospalveluissa on oma henkilökuntansa tukemassa hoitoalan ammattilaisten työtä.

Tulevaisuutta rakennetaan kurssitoiminnan varaan

Kitinkannus toimii alueellisesti, sillä valtio ei korvaa sotainvalideille pitkiä hoito- tai kuntoutusmatkoja. Kilpailua valtakunnan tasolla ei siis ole, mutta alueellisesti kylläkin ja jatkossa yhä enenevässä määrin.
- Käyttöasteemme on kuitenkin parhaimmillaan yli 100 prosenttia ja alhaisimmillaankin 96,6 prosenttia, Lounasto toteaa.

Hänen mielestään Kitinkannuksen etuina on rauhallinen, puhdas ympäristö sekä vapaa-ajan harrastuspaikkojen läheisyys.
- Me uskomme henkilökohtaiseen palveluun. Kyllä pienuuskin on tietynlainen valtti, sillä täällä oppii jokainen tuntemaan toisensa jo lyhyelläkin kuntoutusjaksolla ja meillä on omahoitaja/omakuntouttaja -järjestelmä, mitä suuremmissa laitoksissa ei pystytä toteuttamaan, Lounasto luettelee Kitinkannuksen valtteja.

Tulevaisuuden tosiasia kuitenkin on, että sotainvalidien ja rintamaveteraanien joukot tulevat harvenemaan, mihin Kitinkannuksessakin on jo varauduttu. Tulevaisuutta rakennetaan enemmän kurssitoiminnan, kuten erilaisten eläkeläisille suunnattujen kuntoutuskurssien ja eri diagnoosipohjaisten kuntoutuskurssien ympärille, toki unohtamatta yksilöllistä hoito- ja kuntoutustoimintaa.
- Meillä kohderyhmänä on + 65 -vuotiaat ja työelämänsä loppupuolella olevat, 68 -ikävuoteen asti työskentelevät. Uskoisin, että työnantajat tulevat lähivuosina satsaamaan näiden henkilöiden työssä jaksamiseen ja työssä pysymiseen yhä enemmän, Lounasto kertoo.

Myös uusia hoitomuotoja on kehitelty. Syksyllä 2006 käyttöön otetaan kesän alussa valmistuva suolahoitohuone, jollaista ei alueelta ennestään löydy ja suunnitelmissa on myös turvehoitojen aloittaminen.

Kitinkannuksen toimitusjohtajan Hannu Lounaston mukaan Kitinkannuksessa tulevaisuuden haasteisiin vastataan kuntoutus- ja virkistyskurssitoiminnan lisäämisellä.

Kitinkannuksen www-sivuille>>>