syyskuu 2006

Suunnittelun merkitys kasvaa entisestään

Kuten kokkolalaisen Oy Kewatec AluBoat Ab:n nimikin jo sanoo, yrityksessä suunnitellaan, myydään ja valmistetaan 7 -18 metrisiä alumiiniveneitä työ- ja vapaa-ajan käyttöön. Yritys on toiminut vuodesta 1998 lähtien, joskin toimitusjohtaja Karl-Erik Wargh on venealalla ja alumiiniveneiden parissa työskennellyt aina 70 -luvun lopusta lähtien.


- Alumiini on meidän ydinosaamista. Alumiini on kolme kertaa kevyempi materiaali kuin musta pelti, jota ennemmin on käytetty. Alumiini ei ruostu ja oikein asennettuna se ei syövy eli se on huoleton materiaali. Lisäksi raaka-ainetta on hyvin saatavilla ja sen hinta on pysynyt tasaisena, Wargh kertoo syitä perusmateriaalin valintaan.

Yrityksen valmistamissa isommissa kuljetusveneissä kevyt materiaali mahdollistaa isomman kuorman ottamisen ja nopeakulkuisissa veneissä, kuten luotsi- ja partioveneissä keveys mahdollistaa suurempien nopeuksien saavuttamisen helpommin.
- Huviveneissä alumiinia käytetään, kun halutaan rakentaa nopea vene. Mutta yhä voimakkaammin tulee myös esille, että halutaan vene, jota ei tarvitse huoltaa niin paljon. Tyypillinen huviveneasiakas haluaa siis joko nopean muskeliveneen tai sitten hän on vanhempi henkilö, joka ei halua käyttää paljon aikaa huoltamiseen ja veneen jynssäämiseen, Karl-Erik Wargh kertoo.

Asiakas arvostaa luotettavuutta

Kewatec AluBoatilla on 12 hengen ammattitaitoinen henkilökunta ja lisäksi yritys käyttää alihankkijoita muun muassa sähkötöihin, sisustuksiin, hydrauliikkaan ja osaksi asennuksiin.
- Siinä vaiheessa, kun teetämme alihankintatöitä, työllistämme alihankintayrityksissä tällä seudulla työntekijöitä yli oman yrityksen henkilöstömäärän. Alihankintaketjulla onkin meille suuri merkitys. Pyrimme yhä enenevässä määrin tekemään tiiviimpää yhteistyötä. Lisäksi tavoitteenamme on, että kaikki tässä ketjussa ymmärtävät, että jossakin ketjun päässä on se maksava asiakas. Niin kauan, kun olemme kilpailukykyisiä, meillä kaikilla on työtä, toteaa Wargh.

Vaikka alueella ei muita samanlaisia alumiiniveneitä valmistavia yrityksiä ole, niin muualta Suomesta alumiiniveneiden valmistajia löytyy ja kilpailu on kovaa. Toimitusjohtaja Warghin mukaan kilpailuun vastataan oikealla hintatasolla ja korkealla laadulla, joka lähtee aina raaka-aineen laadusta, alumiinityön osaamisesta ja alihankintaketjun laadun valvonnasta.
- Täällä on myös sellainen perusluonne, että se mitä on luvattu, se myös tehdään. Meille se on itsestään selvää, mutta monesti asiakkaan kanssa kiertäessä alihankintaketjua läpi asiakas mainitsee, kuinka turvallinen olo hänelle tuli. Tämä luotettavuus on minusta yksi kilpailuetu tällä alueella, Wargh sanoo.
Hän myös pitää yhtenä kilpailuvalttina alueen vahvaa venealan perinnettä, osaamista sekä alueen vetovoimaisuutta.

Tehokkuutta on kehitettävä

Kewatec AluBoatilla panostetaan voimakkaasti tehokkuuteen kehittämällä alituisesti tuotantomenetelmiä. Myynti, suunnittelu ja koko prosessinhallinta on oleellinen osa yrityksen osaamista. Lähitulevaisuudessa, jo kuluvan syksyn aikana Kewatec AluBoat muuttaa uusiin tiloihin venealan osaamisen keskukseen, MarineGateen. Toimitusjohtaja Warghin mukaan muuton myötä tuotantotilat ja volyymit kasvavat, mikä tuo entisestään lisää painetta suunnitteluun.
- Nykyisissä tiloissa on puolitoista linjaa ja samoissa tiloissa tehdään myös asennukset ja viimeistely. Uusissa tiloissa tulee olemaan kolme alumiinilinjaa ja erilliset tilat asennus- ja viimeistelytilat. Lisäksi suunnittelua varten tulee lisää toimistotilaa. Uskon, että kun nämä tilat on sisään ajettu, niin voimme kolminkertaistaa kapasiteetin. Tämä tulee varmasti tarkoittamaan myös työntekijöiden lisäämistä sekä alumiini- että suunnittelupuolelle, Wargh sanoo.

Yrityksen tuotannosta 90 prosenttia räätälöidään asiakkaan tarpeisiin. Mutta nollasta ei enää tarvitse lähteä, vaan on olemassa valmiit konseptit, joita voidaan sitten muuttaa asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Warghin mukaan tästä syystä suunnittelun merkitys tulee yhä kasvamaan.
- Panostamme siihen, että saamme nopeutettua, tehostettua ja automatisoitua itse suunnitteluprosessia. Aloitamme myyntiprosessista ja askel askeleelta käymme läpi ketjun johdosta lähtien aina siihen asti, kun venettä aloitetaan rakentaa, hän sanoo.

Tulevaisuus venealalla Warghin mukaan näyttää tällä hetkeltä hyvältä. Hänen mukaansa töitä olisi enemmän kuin pystyy ottamaan vastaan ja potentiaalisista asiakkaistakin on löydetty vasta murto-osa.
- Tällaisessa ajassa kuitenkin jarrunkin painaminen on tärkeää. Sitten kun tulee se vastamäki, niin silloin pitää pystyä painamaan kaasua. Ei saa antaa mopon karata käsistä, kun on hyvät ajat. Vaikka nyt asiakkaita riittää, niin pitää huolehtia siitä, että huonompinakin aikoina ollaan tehokkaita ja kilpailukykyisiä, Wargh muistuttaa.


Kuvateksti: Oy Kewatec AluBoat Ab:n tuotannosta 70 prosenttia menee vientiin lähinnä Ruotsiin ja Norjaan. Toimitusjohtaja Karl-Erik Warghin mukaan jatkossakin halutaan toimia Pohjoismaissa kuljetuksien, kielen ja samanlaisen kulttuurin takia.

Oy Kewatec AluBoat Ab:n www-sivuille>>>