toukokuu 2007

Ratkaisuja avaimet käteen -periaatteella

Kokkolalainen Oy Mesmec Ab on lähes parinkymmenen vuoden ajan valmistanut asiakkaiden toiveiden mukaisesti räätälöityjä kone- ja järjestelmäratkaisuja.


- Meillä ei ole mitään vakiotuotetta, vaan me räätälöimme asiakkaalle ratkaisuja tiettyyn käyttötarkoitukseen. Hyvin usein projekti lähtee liikkeelle asiakkaan olemassa olevasta ongelmasta, joka pitäisi saada jollakin tavalla ratkaistua. Toisinaan taas, varsinkin julkisella sektorilla, projekti lähtee liikkeelle asiakkaan tekemistä suunnitelmista, kertoo toimitusjohtaja Mats Strandvall.
Hän jatkaa, että asiakas saa toimitukset avaimet käteen -periaatteella aina suunnittelusta ja valmistuksesta asennukseen ja huoltoon saakka.

Mesmec aloitti 80- ja 90-lukujen vaihteessa turkisrehukeittiöiden järjestelmien toimittajana. Sen jälkeen toiminta laajentui ensin elintarviketeollisuuden ja sitten prosessiteollisuuden materiaalinkäsittelyjärjestelmiin.
- Ympäristötekniikan osa-alue tuli kuvioihin mukaan vuonna 2001, kun saimme ensimmäisen kaupan Kokkolan kaupungilta Storkohmon kaatopaikalle, Strandvall kertoo.
Viime aikoina huolto ja huoltopalvelut ovat nousseet uusimpana osa-alueena vahvasti esille yrityksen toiminnassa. Lisäksi sekä omaa että muita paikallisia ja lähialueiden yrityksiä palvelevan koneistamon puolella on tällä hetkellä hyvin töitä.

Useamman tukijalan päällä

Vaikka Mesmecin toimintakenttä on hyvin laaja, Strandvallin mukaan samaa tekniikka pystytään soveltaa kaikille toimialoille. Ainoastaan ympäristötekniikka, missä toimitetaan muun muassa biokaasulaitoksia, poikkeaa vähän muista aloista.
- Pystymme tasaamaan työkuormaa toimimalla monella eri alalla. Mikäli jokin toimiala ei vedä, niin taas toisella toimialalla voi olla paljonkin töitä. Emme ole riippuvaisia siitä, meneekö yhdellä alalla hyvin vai huonosti. Tosin työntekijöiltä tällainen toiminta vaati paljon, Strandvall toteaa.

Vuosittain yritys on mukana noin 50 projektissa, joista suurimmat voivat olla yli miljoonan euron luokkaa ja pienimmät 5 000-10 000 euron välillä. Pienemmät projektit pystytään toteuttamaan 3-4 kuukaudessa, kun taas suurempien projektien toteuttamiseen saattaa mennä 1-2 vuottakin, mikä myös riippuu asiakkaan omista aikatauluista.
- Asiakkaista suurin osa tulee Etelä-Suomi-Rovaniemi akselilta. Elintarvikepuolella asiakkaina ovat kaikki suurimmat lihatalot, rehupuolella turkisrehukeittiöt ja destruktiolaitokset, prosessiteollisuuden puolella muun muassa muoviteollisuus. Ympäristötekniikan alalla asiakkaita ovat kunnat ja jäteyhtiöt, Strandvall kertoo.
Vientiä Mesmecillä on lähinnä Baltian maihin ja sen osuus viime vuonna oli kymmenen prosentin luokkaa liikevaihdosta.
- Pyrimme kasvavaan vientiin. Olemme satsanneet vientiin erityisesti ympäristötekniikan puolella, sillä se on kasvava sektori koko maailmassa. Suomalaisilla yrityksillä on ulkomailla hyvä maine ja ne koetaan turvallisiksi ja varmoiksi yhteistyökumppaneiksi, Strandvall jatkaa.

Johtavaan asemaan

Mesmec on jo nyt johtavia elintarvike- ja rehuteollisuuden sekä ympäristötekniikan tuotantolinjojen toimittaja sekä merkittävä prosessiteollisuuden materiaalinkäsittelyjärjestelmien toimittaja. Yrityksen tavoitteena on johtavan aseman saavuttaminen asiakkaiden tarpeiden mukaan tehtyjen koneiden ja järjestelmien toimittajana suomalaiselle teollisuudelle.
- Meidän vahvin osa-alueemme on joustavuus ja se, että pystymme ottamaan haasteita vastaan. Tavoitteen saavuttamiseksi meidän on markkinoitava tehokkaasti sekä ennen kaikkea tehtävä niin hyvää työtä, että meillä on hyvä maine asiakkaiden keskuudessa. Kun asiakas on tyytyväinen, niin silloin mekin voimme olla tyytyväisiä, Strandvall huomauttaa.

Jatkossa hänen mukaansa tullaan jatkamaan nykyisillä toimialoilla, joskin näillä aloilla toimintaa tullaan luonnollisesti kehittämään koko ajan eteenpäin. Tulevaisuuden haasteiksi hän kutsuu niitä haasteita, mitä asiakkaat yritykselle sitten asettavat eri projekteissa.
- Kyllä haaste on myös se, miten saadaan henkilökunta pysymään ja kehittymään. Ja toisaalta miten saadaan osaavia ja päteviä työntekijöitä. Tähän saakka on saatu hyviä työntekijöitä, jotka sitten ovat pystyneet kehittymään edelleen töissä. Toiminta on kuitenkin niin erikoistunutta, ettei suoraan koulun penkiltä olla valmiita tähän työhön, vaan vasta töitä tekemällä oppii tehtävään, hän kertoo.

Toimitusjohtaja Mats Strandvall kertoo, että Kokkolassa sijaitsevissa tuotantotiloissa tehdään kaikki mahdollisimman valmiiksi jopa sähköistyksiä ja automatisointia myöten. Laitteiden asentaminen asiakkaan tiloihin kuuluu yleensä myös projekteihin.

Yrityksen kotisivuille>>>