kesäkuu 2007

Kokonaiskonsepti hallinnassa

Kokkolalaisen Oy Raisoft Ltd:n virallisena toimialana on ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi. Täysin perinteisestä ohjelmistoalan yrityksestä Raisoft kuitenkin eroaa sillä, että se tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ikäihmisten hoitotyöhön sekä kouluttaa ohjelmistojen käyttäjiä. Voisikin sanoa yrityksessä yhdistyvän sekä kovat että pehmeät arvot.


- Alusta alkaen Raisoft on keskittynyt ohjelmistojen tuotantoon ja nimenomaan ikäihmisten arviointijärjestelmään. Alussa oli vain laitoshoidon ohjelmisto, mutta sen jälkeen on tullut myös kotihoidon -, mielenterveyshoidon - ja akuuttihoidon ohjelmistot sekä palvelutarpeen arviointivälineitä, toimitusjohtaja Robert Åström kertoo.

Yrityksen toiminta on laajentunut viime vuodesta lähtien myös siten, että yritys tarjoaa nykyisin kaikki käyttöönottoon tarvittavat palvelut. Raisoftin 17 työntekijää jakaantuvat tasaisesti ohjelmistoalan - ja hoitoalan asiantuntijoihin sekä hallinnon henkilökuntaan.

- Yrityksessämme on sekä it-puolen- että sisältöpuolen osaamista. Sisältöpuolen koulutus kasvaa koko ajan. Me hoidamme peruskoulutuksen eli käyttöönottokoulutuksen. RAI-verkoston yhteistyökumppanillamme Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella on sitten jatkokoulutusta, Åström huomauttaa.

Ikäihmisten hoidon yhteiskunnallinen merkitys motivoi

Raisoftin ohjelmistot perustuvat RAI-järjestelmään (Resident Assessment Instrument) eli asukkaan arviointijärjestelmään, joka on käytössä noin 30 maassa. Hoidon laadun seurantaa, hoitoisuuden arvioimista ja maksujärjestelmän kehittämistä varten eri palvelurakenteen tasoille kehitetyn järjestelmän takaa löytyy kansainvälinen, voittoa tavoittelematon tutkijaorganisaatio interRAI.

- Käytännössä järjestelmä toimii siten, että asiakkaasta tehdään kattava arviointi, jonka tuloksena saadaan kokonaiskuva asiakkaan tilasta. Täten saadaan selville mahdolliset ongelma-alueet ja pystytään suunnittelemaan hoitoa paremmin. Samalla kun saadaan kokonaiskuva asiakkaan tilasta, hoito-organisaatio saa selvitettyä toimintansa laatua ja resurssitarpeita. Tämä on väline niin yksilön hoitamiseen, keskitason johtamiseen kuin kuntatason päätöksiinkin, Åström selventää.

Hän kertoo alkusysäyksen RAI-järjestelmään pohjautuvien ohjelmistojen tuottamiseen tulleen järjestelmää tutkineelta kokkolalaiselta tutkijalta Magnus Björkgreniltä.

- Datatowerin puitteissa keskusteltiin RAIsta ja huomattiin järjestelmän olevan hyvä. Myöskään näin kattavaa välinettä ei ollut ennestään olemassa. Se alkoi kiinnostaa, sillä onhan mielekkäämpää tehdä jotakin uutta kuin esimerkiksi kirjanpito-ohjelmistoja, jollaisia jo on olemassa. Motivoivana tekijänä on myös asian yhteiskunnallinen tärkeys, toteaa Robert Åström.

Koko maailma markkina-alueena

Yrityksen ohjelmistot on tarkoitettu hoitotyön ammattilaisten käyttöön. Asiakaskunta koostuukin niin julkisen ja yksityisen sektorin hoitoalan toimijoista.

- Suomessa ohjelmisto on käytössä 40 paikkakunnalla. Kuudesta suurimmasta kaupungista järjestelmä on käytössä laajasti viidessä. Myös pieniä kuntia, pieniä palveluntuottajia on asiakkaina. Päätuotteista pitkäaikaisen laitoshoidon RAIlla arvioidaan 10 000 vuodepaikkaa ja vastaavasti kotihoidon RAIn avulla arvioidaan 10 000 asiakasta Suomessa tällä hetkellä. Koulutukseen vuonna 2006 osallistui yli 5 000 osallistujaa, tietojohtaja Johan Boholm kertoo.

Kotimaan ulkopuolella yrityksen laitoshoidon ohjelmistolla arvioidaan 20 000 vuodepaikkaa Sveitsissä, missä Raisoftilla on tuotteiden jälleenmyyjänä paikallinen yhteistyökumppani.

- Tuotettamme käytetään jonkin verran Norjassa ja meillä on pilotti meneillään Australiassa. Muitakin maita on työn alla. Kyllä meidän visionamme on olla ja mielestämme olemmekin jo johtavia RAI-ohjelmistojen tuottajia maailmalla, Åström toteaa.

Raisoftin vahvuudeksi hän kokee sen, että yrityksellä on sekä tekninen että sisältöpuolen osaaminen hallinnassa. Täten pystytään paremmin ennakoimaan tulevaa.

- Keskitymme pelkästään RAI -järjestelmään, kun taas kilpailevat RAI-ohjelmistokehittäjät eivät fokusoi ainoastaan RAIhin, vaan myös muihin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmiin. Pyrimme myös olemaan innovatiivisia, meillä on esimerkiksi mobiiliratkaisuja. Katsomme, miten järjestelmää voi työssä käyttää mahdollisimman tehokkaasti, esimerkiksi liikkuvassa työssä tarvitaan liikkuvia välineitä, Boholm täydentää

Yhtenä vahvuutena Boholm ja Åström mainitsevat yhteistyön Stakesin ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa: avainjuttu on verkostoituminen hyvien osaajien kanssa.

Tietojohtaja Johan Boholm ja toimitusjohtaja Robert Åström kertovat, että Raisoftin RAI-järjestelmään pohjautuvissa ohjelmistoissa on erityisesti panostettu käyttöliittymiin ja niiden helppokäyttöisyyteen.

Raisoftin www-sivuille>>>