kesäkuu 2015

KIP Service pitää rattaat pyörimässä Kokkolan suurteollisuusalueella

Kokkolan suurteollisuusalue, Kokkola Industrial Park, on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemian keskittymä. Alueella toimii yli 60 yritystä, jotka työllistävät suoraan noin 2 000 henkilöä.


Paitsi yritys- ja työntekijämäärältään, suurteollisuusalue on iso myös muilta mitoiltaan. Maanteitä KIPin alueella on noin 35 kilometriä ja rautateitä 6,5 kilometriä. Kun koko alueen kiertää ympäri, matkaa kertyy puolimaratonin verran eli 21 kilometriä.

KIP Service Oy on KIPin alueella toimiva monipalveluyhtiö, joka tuottaa alueen yrityksille kiinteistö- ja infrapalveluita, ympäristöpalveluita, turvallisuuspalveluita sekä erilaisia tukipalveluita.

Alunperin KIP Service aloitti pääosin vesiyhtiönä, sillä vesi on suurteollisuusalueen toiminnalle yhtä välttämätön hyödyke kuin sähkö.

- KIP Service toimittaa asiakkailleen meriveden, pintaveden, talousveden ja ionivaihdetun veden, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Olli-Matti Airiola.

Merivettä ja pintavettä käytetään jäähdytykseen. Talousvedestä valtaosa kuluu tuotannon tarpeisiin mutta sen lisäksi sitä käytetään muuhun normaaliin talousvesikäyttöön. Tarvittaessa alueen vesilaitos toimii varalaitoksena Kokkolan kaupungin vesilaitokselle.

Ionivaihdetusta vedestä on poistettu suolat sekä sähkövaraus, ja sitä KIP Service toimittaa neljälle laitokselle. Pintavesi on makeaa järvivettä, jota johdetaan kallioon louhittua tunnelia pitkin Öjanjärvestä. Pintavettä alueen toimijat käyttävät vuorokaudessa 10 000 kuutiota.

 

Palveluita myös KIPin alueen ulkopuolelle

 

Suurteollisuusalueella liikkuville KIP Servicen toiminta näkyy konkreettisimmin kulunvalvonnassa ja vartioinnissa. Myös näissä tapauksissa kyse on ison mittakaavan kokonaisuudesta.

- Pelkästään vierailijoita alueen yrityksissä käy reilut 8 000 vuodessa. Porttialueita suurteollisuusalueella sijaitsee yhteensä kymmenen. Porteista kulkee arkipäivisin vuorokauden ympäri joka minuutti 11 henkilöä läpi vuoden, Airiola sanoo.

Hänen mukaansa KIP Service toimii myös isännöitsijän roolissa huolehtiessaan suurteollisuusalueen siisteydestä, maanteistä, nurmialueista ja metsistä. Port Towerissa yrityksen vastuulla ovat ravintolapalvelut sekä neuvotteluhuoneiden ja Visit Centerin vuokraus.

Uusimpana palvelukonseptina KIP Service aloitti ympäristöpalveluiden tuottamisen. Airiola toteaa, että yrityksille on usein kustannustehokkaampaa ja joustavampaa hankkia ympäristöasioihin liittyvät asiantuntijapalvelut ulkopuoliselta taholta, joka seuraa ympäristölainsäädännön muutoksia ja ylläpitää yhteyksiä viranomaisiin. Ympäristöpalvelut kattavat muun muassa lupaprosessit ja ympäristöselvitykset sekä riskikartoitukset ja ympäristöjohtamisen.
KIP Servicen toiminta ei rajoitu ainoastaan suurteollisuusalueelle, sillä yritys on laajentanut asiakaskuntaansa KIPin alueen ulkopuolelle ympäristöpalveluiden ohella muun muassa turvallisuuspalveluissa.

- Ympäristöpalveluissa meidän potentiaalisia asiakkaita ovat toimijat, jotka tarvitsevat erilaista ympäristöasioiden hallintaan liittyvää asiantuntija-apua vaikkapa ympäristöluvitusten yhteydessä. Turvallisuuspuolella tuotamme esimerkiksi paloturvallisuuteen sekä kamera- ja kulunvalvontaan liittyviä palveluita.

- Ympäristö- ja turvallisuuspalveluissa meillä on paljon annettavaa myös teollisuusalueen ulkopuolella toimiville yrityksille, ja sen takia keskustelemme mielellämme uusien asiakasyritysten kanssa, kertoo Airiola.

Kokkola Industrial Park poikkeaa monista muista samankokoisista suomalaisista teollisuusalueista siinä, että Kokkolassa suurteollisuusalueella toimii yrityksiä yhden miehen firmoista yli 500 työntekijän laitoksiin.

- Tämän vuoksi asiakkaiden tarpeet, vaatimukset ja valmiudet ovat hyvin erilaisia. Se tekee työstämme haastavan mutta samalla mielenkiintoisen, Airiola toteaa.

 

Kuvanteksti: KIP Servicen henkilökuntaan kuuluvat ympäristöpäällikkö Virve Heikkinen, turvallisuuspäällikkö Jussi Lång (tak.vas.), kiinteistöpäällikkö Juha Ylitalo, verkostopäällikkö Jorma Palomaa ja toimitusjohtaja Olli-Matti Airiola.

Teksti ja kuva: Jorma Uusitalo, T:mi CommJob

KIP Service Oy:n verkkosivut >>>