maaliskuu 2008

Valmiudessa joka päivä

Lohtajan-Himangan Sairaankuljetuksen nimi antaa jo osviittaa yrityksen toiminnasta. Kuitenkaan sairaankuljetuspalvelut ei ole niin yksiselitteinen toimiala kuin se äkkiseltään voisi tuntua.


- Tehtävänämme on potilaiden ensihoito. Kuljetus oikeastaan kuuluu siihen ikään kuin kaupan päälle. Kaikki potilaat hoidetaan kohteessa ensin kuljetuskuntoon. Vasta sitten lähdetään kuljettamaan, Petri Santonen kertoo.

Hän lisää, että vielä tänäkin päivänä suurta hämmennystä aiheuttaa se, että ambulanssi saattaa viipyä kauempaankin kohteessa.
- Paikan päällä otetaan esimerkiksi sydänfilmit ja lähetetään sairaalaan päivystävälle lääkärille katsottavaksi jo ennakkoon. Ja filmin perusteella jo paikan päällä saatetaan aloittaa sydäninfarktipotilaan liuotushoito, selittävät yrittäjät Petri Santonen ja Juha Luomala.
Luomala painottaa, että potilaan ja hänen paranemisensa kannalta on ehdottoman tärkeä asia, että potilas hoidetaan jo paikan päällä mahdollisimman hyvään kuntoon.

Lohtajan-Himangan Sairaankuljetukselle tulee keskimäärin 3,17 hälystä vuorokaudessa.
- Ykköslähdön auto on 24 tuntia vuorokaudessa valmiudessa ympäri vuoden. Joka arkipäivä virka-aikana sillä on välitön lähtövalmius ja virka-ajan ulkopuolella se on varallaolovalmiudessa. Toinen auto, joka toimii tavallaan siirtoautona, on maanantaista lauantaihin kahdeksasta iltakuuteen valmiudessa, kertoo Petri Santonen.

Tutulle toiminnalle jatkoa yrittäjinä

Lohtajan-Himangan Sairaankuljetus perustettiin loppuvuodesta 2004, kun SPR:n Lohtajan osasto päätti lopettaa sairaankuljetustoiminnan yli 40 vuoden jälkeen.
- Edellinen työnantaja ilmoitti lopettavansa sairaankuljetuspalveluiden tuottamisen tällä alueella. Toiminta oli menossa aluepelastuslaitokselle, mutta Himangalta esitettiin, josko me alkaisimme pyörittää sitä omana toimintanamme, Juha Luomala kertoo.

Koska alue oli entuudestaan tuttu sekä samoin ihmiset olivat tuttuja ja toiminnastakin alueella Luomalalla oli lähes parinkymmenen ja Santosella kymmenen vuoden kokemus, toiminnan pyörittäminen päätettiin ottaa omille harteille.
- Päätös ryhtyä yrittäjäksi ei hirvittänyt. Tämä oli SPR:n aikana sen verran pieni yksikkö, että töissä ollut tiimi pyöritti koko käytännön toiminnan. Siinä ei ollut oikeastaan mitään uutta, ei laskutuksissa tai hallinnollisissakaan asioissa ja kenttätyö oli entuudestaan tuttua. Ainoa ero oli, että paidan hihassa luki sen jälkeen oman firman nimi, Petri Santonen ja Juha Luomala toteavat.

He myöntävät, että yrityksen alkuvaiheessa ainoastaan tulevat investoinnit hirvittivät. Vaikka yritys sai ostaa SPR:ltä toimivan kaluston hyvinkin edullisesti, jo silloin tiedostettiin, että tämä vanha kalusto joudutaan uusimaan hyvinkin nopeasti. Ensimmäinen uusi sairaankuljetusyksikkö otettiin käyttöön maaliskuussa 2005 ja toinen saman vuoden lokakuussa.

Vaatimuksena rautainen ammattitaito ja kovat hermot

Aluksi tarkoituksena oli, että yritys olisi toiminut ainoastaan yhdellä autolla ja yhteensä neljällä henkilöllä hoitaen Kokkolan seudun ja Himangan terveyskeskuksien sairaankuljetuksia. Kun sopimus syntyi Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin siirtokuljetuksista, tarvittiin heti lisää henkilökuntaa. Yrittäjien mukaan heitä onneksi saatiin entisestä SPR:n ammattihenkilökunnasta sekä sellaisista alan ammattilaisista, jotka yksikölle olivat aiemmin tehneet keikkatöitä.
- Tällä hetkellä meidän lisäksemme töissä on kolme sairaanhoitajaa ja kolme lähihoitajaa. Lisäksi tarpeen mukaan meillä on kolmisen keikkatyöntekijää paikkaamassa esimerkiksi lomia, Santonen kertoo.

Santosen ja Luomalan mukaan toimialalla pärjääminen vaatii työntekijöiltä oikeanlaista asennetta, sillä työssä joutuu tekemään nopeita päätöksiä ja se on erittäin rankkaa. He myös korostavat, että ala vaatii jatkuvaa kouluttautumista.

Henkilökunnan hyvän ammattitaidon jatkuva ylläpito ja kehittäminen sekä kaluston uusiminen ovat asioita, miten yritystä kehitetään ja millä tavalla kilpailukykyä parannetaan.
- Tämä on erittäin rankasti kilpailtu ala, varsinkin siirtokuljetuksien osalta. Tässä on lyhyet sopimuskaudet ja suhteessa sopimuskauteen massiiviset investoinnit. Yrityksellä on tietyt määrät investointeja ja sopimukset ovat voimassa tietyn ajan. Sitten mennään taas tarjouskilpailuun ja katsotaan, onko kuukauden päästä töitä jäljellä. Talkootöihin ei kuitenkaan voida ryhtyä, koska kaikki kulut on yrittäjän kuitenkin pystyttävä maksamaan, Santonen huomauttaa.

Tällä hetkellä asetettuihin koviin vaatimuksiin Santosen ja Luomalan mukaan pystytään vastaamaan täysin ja näin on tarkoituksena myös tulevaisuudessakin.

Juha Luomala ja Petri Santonen toteavat tulevaisuuden tuovan tullessaan sairaankuljetuspalveluihin vaikuttavia uusia muuttujia. Niistä huolimatta tavoitteena on kehittää toimintaa entisestään  ja jatkaa aina pitkälle tulevaisuuteen saakka.

Lohtajan-Himangan Sairaankuljetuksen kotisivuille>>>