kesäkuu 2008

Palveluita arjesta selviämisen tukemiseksi

Reippaat kaksi vuotta sitten kälviäläiset Päivi Kotanen ja Pia Pahlanen päättivät perustaa yhdessä hoiva-alan palveluyrityksen, Sairaanhoitopalvelu MediHoivan. - Meillä oli molemmilla ollut omilla tahoillamme ajatuksia yksityisen hoiva-alan yrityksen perustamisesta. Alun perin ajatuksissa oli yksityinen hoivakoti, mutta pari vuotta sitten sille ei näyttänyt olevan niin paljon kysyntää. Sen sijaan alkukartoituksien perusteella kotiin tuoduille palveluille oli kysyntää, Kotanen ja Pahlanen kertovat.


Vaikka ideasta oltiin keskusteltu paljon ja ajatusta oltiin kypsytelty, niin vakituisista työpaikoista yrittäjiksi hyppääminen oli silti iso kynnys.
- Onhan yrityksen perustaminen iso asia. Varsinkin hoiva-alalla pitää monta asiaa, esimerkiksi lainsäädäntö, ottaa huomioon. Se on vaikeampaa kuin vaateliikkeen tai kampaamon perustaminen. Pitää myös olla kokemusta alalta, ei ihan koulunpenkiltä voi tähän ryhtyä, Kotanen ja Pahlanen huomauttavat.
He jatkavat, että sen jälkeen kun uskallus kynnyksen ylittämiseen löytyi, ei päätöstä ole tarvinnut katua päivääkään.

Kaikki palvelut yhdestä paikasta

MediHoivalla on perustamisesta lähtien ollut laaja palvelupaletti. Yrityksen tarjontaan kuuluvat niin kotipalvelut, hyvinvointi- ja huolenpitopalvelut, kotisairaanhoito, saattohoitopalvelut kuin myös siivouspalvelutkin. Tavoitteena on, että asiakas saa kotona asumisen tueksi tarvitsemansa palvelut samasta paikasta joustavasti ja tehokkaasti.
- Pyrimme mahdollisimman kokonaisvaltaisesti hoitamaan asiakkaan asioita. Neuvomme asiakasta jopa erilaisista hänelle kuuluvista etuuksista tai tukiasioista ja voimme asiakkaan puolesta hakea näitä etuuksia. Tämä on asiakkaan kanssa elämistä siinä arjessa, Pia Pahlanen kertoo.

Kun on kyse yksityisestä hoiva-alan palveluyrityksestä, asiakkaina on niin itse maksavia asiakkaita, palveluseteliasiakkaita sekä kuntia ostopalvelujen kautta. Asiakaskunnassa pääpaino on vanhuksissa, mutta yhtenä asiakasryhmänä ovat keski-ikäiset tai nuoremmatkin vammautuneet tai vaikeasti sairastuneet ihmiset. Myös muutamia lapsiasiakkaita MediHoivan asiakaskuntaan kuuluu.
- Suurimmaksi osaksi asiakassuhteet ovat hyvin pitkäaikaisia, osa asiakkaista on ollut alusta asti. Palveluseteliasiakkailla asiakassuhteet kestävät muutamasta viikosta kuukauteen, minkä määrittää kunta, Kotanen toteaa.

Pahlanen huomauttaa, että on täysin mahdollista ostaa myös lyhyempiaikaista tai vaikkapa kertaluontoista sairaanhoitopalvelua, kuten esimerkiksi tikkien poiston, haavan hoitoa tai korvahuuhtelun.

Tyytyväinen asiakas on paras laadun mittari

Yksityisten hoivapalveluiden asiakasmäärät ovat koko ajan kasvaneet, mutta samalla kilpailu alalla kovenee.
- Aloittaessamme kotisairaanhoitoa tarjoavia yrityksiä oli vain yksi meidän lisäksemme. Kahdessa vuodessa yrityksiä on kuitenkin syntynyt useampia tälläkin alueella. Hoiva-alan yrityksiltä löytyy halua ja resursseja kehittää palveluita jopa enemmän kuin kunnat uskaltavat ostaa ja käyttää yksityisiä palveluita. Kehittämistä siis olisi vielä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä, Pahlanen ja Kotanen pohtivat.

He ovat kuitenkin tyytyväisiä siitä, että ovat pystyneet saavuttamaan vakaan aseman hoiva-alan yrityksien keskuudessa. Ilmaiseksi asema ei ole tullut, vaan sen eteen on pitänyt tehdä koko ajan markkinointityötä ja ennen kaikkea tuottaa laadukkaita palveluita.
- Meille on tärkeää pitää laatua yllä. Olemme laatineet yritykselle oman laatukäsikirjan, mikä näkyy asiakkaalle työntekijöittemme kautta. Tyytyväinen asiakas on paras laadun mittari. Teemme asiakastyytyväisyyskyselyitä, mutta saamme myös muutenkin asiakkailta palautetta. Lisäksi teemme henkilöstötyytyväisyyskyselyitä ja kiinnitämme huomiota henkilökunnan ammattitaitoon ja sen kehittämiseen, Kotanen ja Pahlanen kertovat.

Tulevaisuus hoiva-alalla näyttää valoisalta, joskin ammattitaitoisen henkilökunnan saanti asettaa haasteita. Kotasen ja Pahlasen mielestä yksityinen sektori on jo lunastanut paikkansa julkisen sektorin yhteistyökumppanina. He arvelevat, että seuraavien viiden-kymmenen vuoden aikana ala tulee kasvamaan, yrityksien henkilöstömäärät kasvavat ja yrityksiä tulee lisää.
- Vähitellen asiakkaatkin ovat oppineet kääntymään enemmän yksityisten palveluntarjoajien puoleen ja kysymään palveluita. Tämä muutos on tapahtunut ihan muutamassa vuodessa. Toki vielä vaatisi yksityiseltä hoiva-alalta valtakunnallista esiintuloa, he toteavat.

Päivi Kotasen ja Pia Pahlasen Sairaanhoitopalvelu MediHoiva on reippaassa kahdessa vuodessa kasvanut kahden hengen yrityksestä seitsemän henkilöä työllistäväksi yritykseksi.

Sairaanhoitopalvelu MediHoivan kotisivuille>>>